Η δραματική συρρίκνωση της επισκευαστικής δραστηριότητας, που ταλανίζει εδώ και χρόνια την Ναυπηγική Επισκευαστική βιομηχανία, τόσο στην Ελευσίνα όσο και στο Νεώριο Σύρου, οφείλεται, εκτός της γενικευμένης οικονομικής κρίσης και στη διαχρονική έλλειψη κυβερνητικής πολιτικής.

Ειδικότερα, η ανάθεση των προγραμματισμένων αμυντικών κατασκευών του Πολεμικού Ναυτικού στις εν λόγω Ελληνικές βιομηχανίες, καθυστερεί υπέρμετρα χωρίς ιδιαίτερο λόγο, καθιστώντας περαιτέρω δυσχερή την επιβίωση των μονάδων, καθώς και την απασχόληση 1.300 εργαζομένων και εκατοντάδων επιχειρήσεων που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Αυτά δηλώνει σε ερώτηση του στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Μάκης Βορίδης και ρωτάει τον ΥΕΘΑ

1. Ποιος είναι ο λόγος της υπερβολικής καθυστέρησης στην ανάθεση των προγραμματισμένων αμυντικών κατασκευών στα πλοία του Π.Ν.; Ποιες συγκεκριμένες κατασκευές είναι προγραμματισμένες να γίνουν;

2. Με ποιον τρόπο πρόκειται, ανεξαρτήτως της ανωτέρω ανάθεσης, να διασφαλιστεί από την Πολιτεία η ομαλή συνέχεια της παραγωγικής λειτουργίας στις δύο ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει:

Για το ΥΠΕΘΑ και το Π.Ν. η συνεργασία με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου είναι εξίσου κρίσιμη με την συνεργασία με τα ΕΝΑΕ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά), καθώς και στα δύο μεγάλα ναυπηγεία της χώρας που συγκροτούν μια εθνική βιομηχανία και αμυντική υποδομή, εκτελούνται πολύ σημαντικά προγράμματα του Π.Ν. Ως γνωστόν στην Ελευσίνα εκτελείται το πρόγραμμα ναυπήγησης των νέων Τ.Π.Κ. του Π.Ν..

Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του επισκευαστικού προγράμματος των Πολεμικών Πλοίων, αλλά και της εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των πλωτών δεξαμενών τις οποίες διαθέτει, αναθέτει σε ιδιωτικούς φορείς (ναυπηγεία), κατόπιν διενέργειας διαγωνισμών και στο πνεύμα του ισχύοντος κάθε φορά νομοθετικού πλαισίου, την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού ή ακόμα και γενικής επισκευής μονάδων του, οι οποίες δεν δύνανται να δεξαμενισθούν σε εγκαταστάσεις του. Στις μονάδες αυτές περιλαμβάνονται το Πλοίο Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο (ΠΝΜ) ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, καθώς και το σύνολο των πέντε (5) πλωτών δεξαμενών διαφόρων ανυψωτικών ικανοτήτων που διαθέτει και οι οποίες λόγω των διαστάσεών τους, δε δύνανται να δεξαμενισθούν σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή η συμμετοχή ναυπηγείων, όπως αυτό του Νεωρίου της Σύρου, στη διαδικασία διαγωνισμού και, εφόσον προκύψει μειοδοσία, η ανάληψη από αυτό των συγκεκριμένων εργασιών.

Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, επίσης στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκτέλεσης γενικών επισκευών του Πολεμικού Ναυτικού, έχουν αναληφθεί διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και γενικής επισκευής των πλωτών δεξαμενών Νο 2 του Ναυστάθμου Σαλαμίνος και Νο 1 του Ναυστάθμου Κρήτης, σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού φορέα. Σε αυτές είναι αυτονόητο ότι δύναται να συμμετάσχει ο όποιος ενδιαφερόμενος φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που θα περιλαμβάνονται στην υπό έκδοση διακήρυξη.

Κάντε ένα σχόλιο