Ανταλλαγή αιχμαλώτων ονομάζεται η ανταλλαγή δοκίμων μεταξύ της Ναυτικής Ακαδημίας και της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ. Οι «αιχμάλωτοι» παραμένουν ένα εξάμηνο στις Σχολές που «παραδίδονται» ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες που θα μεταφέρουν στους συναδέλφους τους.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο