Όπως είναι γνωστό το Ελληνικό Κράτος, σε αναγνώριση της υπηρεσίας, υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες ετοιμότητας, την οποία παρέχουν, συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως για παράδειγμα οι ιπτάμενοι χειριστές της Αεροπορίας Στρατού του Στρατού Ξηράς, με το Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α’/31.8.2007) τους κατήγαγε σε ένα καθεστώς ευεργετικού υπολογισμού των συντάξιμων χρόνων τους. Με βάση το άρθρο 41 του Προεδρικού Διατάγματος, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών τα πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα υπηρεσίας στις εν λόγω μονάδες μπορούσαν να προσμετρηθούν διπλά, μετά την συμπλήρωση 18 ετών πραγματικής υπηρεσίας και οι άνθρωποι αυτοί να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α’/21.7.2010) για την Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου, επέφεραν σημαντικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς και των στρατιωτικών στελεχών. Ειδικότερα με το άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 3865/2010, οι στρατιωτικοί του άρθρου 41 του Π.Δ. 169/2007, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαίωμα και δικαίωμα διπλασιασμού των συντάξιμων χρόνων τους, μετά την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας. Η πρόσθεση επιπλέον 7 ετών πραγματικής υπηρεσίας γίνεται εφάπαξ χωρίς να προβλέπεται καμία μεταβατική περίοδο προσαρμογής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3865/2010, για τις υπόλοιπες κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου καθιερώνεται μεταβατική περίοδο από το 2011 έως το 2014, με την σταδιακή αύξηση της υποχρέωσης πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας κατά 1,5, 3, 4,5 και 6 ετών αντίστοιχα για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σταδιακά μέσα στα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.

Η νομοθετική αυτή παράλειψη όμως παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό μερίδας στρατιωτικών στελεχών, οι οποίοι επέλεξαν να υπηρετούν σε μονάδες υψηλών απαιτήσεων και ρίσκου και να πληρώνουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, αποβλέποντας στο αντιστάθμισμα του ευεργετικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των πτητικών εξαμήνων.

Την στιγμή, που η κυβέρνηση προχωρά σε διορθώσεις και αποκαταστάσεις αδικιών, που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α721.7.2010),

Αυτά δηλώνει στην ερώτηση ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας στην  Ερώτηση 6907/30-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων

και ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας;

εάν προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τις κατηγορίες των στρατιωτικών στελεχών του άρθρου 41 του Π.Δ. 169/2007, με την πρόβλεψη εφαρμογής του όρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 3865/2010 και της μεταβατικής περιόδου, που αυτό προβλέπει, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στην χρονική περίοδο 2011 – 2014;

Το ΥΠΕΘΑ απαντάει ότι τα σχετικά άρθρα του νόμου 3865/2010 συζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισής του τον Ιούλιο στη Βουλή. Πέραν τούτου, επί της κλιμάκωσης του χρόνου εφαρμογής των διατάξεων δεν εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις στη διεργασία που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου σε διαβούλευση που έγινε με τα Γενικά Επιτελεία, καθώς το δικαίωμα αποστρατείας των εν λόγω στρατιωτικών ασκείται κατά κανόνα πολύ μετά τα 25 έτη υπηρεσίας.

Κάντε ένα σχόλιο