Είναι ένα σχετικά νέο σχολείο στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Ακούει στ’ όνομα “ΣΥΚ/ΣΞ”, δηλαδή Σχολείο Υποβρύχιων Καταστροφέων Στρατού Ξηράς και η εκπαίδευση σ’ αυτό διαρκεί 100 μέρες με αξιολογήσεις, επίπονη εκπαίδευση και όλα τ’ αντικείμενα που έχουν να κάνουν με την κατάδυση.
YouTube Preview Image
Στους 3 και κάτι μήνες οτι έχει να κάνει με την υποβρύχια ζωή το μαθαίνουν οι υποψήφιοι βάτραχοι των ΜΑΚ.
Το σχολείο δεν περιλαμβάνει τον ανορθόδοξο πόλεμο που αυτόν οι καταδρομείς τον γνωρίζουν στην Ρεντίνα και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η χρονική διαφορά με το αντιστοιχο σχολείο της ΔΥΚ που είναι 7μηνο. Στο σχολείο του στρατού μαθαίνεται οτι έχει να κάνει με το νερό…

Υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ. Ειδικότερα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, είναι η πρώτη μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων. Συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 1947 με την επωνυμία Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ) στο Καβούρι Βουλιαγμένης, όπου λειτούργησε μέχρι και το 1954. Το Μάρτιο του 1955 μεταστάθμευσε οριστικά στη Ν. Πέραμο Αττικής. Το 1978 μετονομάστηκε σε Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (Κ.Ε.Ε.Δ). Στο στρατόπεδο δόθηκε – μετά τον θάνατο του – το όνομα του ιδρυτή των μονάδων Καταδρομών Υποστρατήγου Ανδρέα Καλλίνσκη.
2. Αποστολή

α. Η αρχική εκπαίδευση οπλιτών των Ειδικών Δυνάμεων, διαρκείας πέντε (5) εβδομάδων.

β. Η εκπαίδευση των έφεδρων Υπαξιωματικών των Ειδικών Δυνάμεων, διαρκείας δύο (2) εβδομάδων.

γ. Η προκεχωρημένη εκπαίδευση στελεχών στον ορεινό αγώνα και τις αναρριχήσεις.

δ. Η αμφίβια εκπαίδευση οπλιτών

ε. Εκπαίδευση Κυβερνητών Ταχυπλόων Σκαφών και Χειριστών Ελαστικής Λέμβου.

στ. Εκπαίδευση οπλιτών στο ΤΠΕΝ και στις ειδικότητες Νοσοκόμου και Χειριστή Ελαστικής Λέμβου (ΧΕΛ).

ζ. Εκπαίδευση Νοσοκόμων Ειδικών Δυνάμεων.

η. Εκπαίδευση ΕΠΟΠ στα καθήκοντα Υπξκού (ΛΥΒ/ΕΠΟΠ)

θ. Προκεχωρημένη εκπαίδευση Μονίμων Αξκών Ειδικών Δυνάμεων (ΣΠΕΑΕΔ).

ι. Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφέων Στρατού Ξηράς.

3. Εκπαίδευση

α. Η εκπαίδευση που διεξάγεται στο Κέντρο είναι η αρχική εκπαίδευση νεοσυλλέκτου, προσαρμοσμένη στις υψηλές απαιτήσεις των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και έχει ως σκοπό όχι μόνο την σωματική, αλλά και την ψυχική προετοιμασία και δοκιμασία των νεοσυλλέκτων για την ομαλή ένταξη τους στις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, εφ’ όσον κριθούν κατάλληλοι.

β. Η εκπαίδευση των Ν/Σ οπλιτών περιλαμβάνει:

(1) Πέντε εβδομάδες αρχικής εκπαίδευσης.

(2) Τρεις εβδομάδες στο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

(3) Δύο έως δέκα εβδομάδες (ανάλογα με την ειδικότητα) εκπαίδευση στις ειδικότητες στα ΚΕ Ειδικών Δυνάμεων και στα λοιπά ΕΚΕ του Στρατού Ξηράς.

γ. Η εκπαίδευση διεξάγεται από έμπειρους Αξκούς , Μόνιμους και Κληρωτούς Υπαξιωματικούς και περιλαμβάνει:

(1) Δοκιμασία Σωματικής Ικανότητας

(2) Δοκιμασία αυτοπεποιθήσεως.

(3) Πορείες.

(4) Ατομική τακτική.

(5) Τακτική καταδρομών.

(6) Βολές ημέρας και νύκτας με όλα τα όπλα.

(7) Βασική αμφίβια εκπαίδευση

4. Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Κέντρου περιλαμβάνουν:

α. Στίβο εκγυμνάσεως καταδρομών.

β. Στίβο μάχης εμποδίων.

γ. Πύργο τεχνικής αναρρίχησης και ταχείας καταρρίχησης.

δ. Εμπόδια αυτοπεποιθήσεως.

ε. Αθλητικές εγκαταστάσεις στίβου, κλασικού αθλητισμού, γήπεδα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, αντισφαίρησης, ποδοσφαίρου κ.α.

στ. Πεδία ασκήσεων που περιλαμβάνουν :

(1) Πεδίο Βολής Φορητών Όπλων

(2) Πεδίο Καταστροφών.

(3) Πεδίο ρίψης χειρομβοβίδων.

(4) Πεδίο βολής κινητού στόχου.

(5) Εγκαταστάσεις ορεινού αγώνα.

(6) Κέντρο εκπαίδευσης πλωτών μέσων.

(7) Πεδίο βολής εκπαίδευσης σε κατοικημένους τόπους

5. Στο ΚΕΕΔ κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας του ΓΕΣ και για κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων σε Υ/Κ, αποφασίστηκε η λειτουργεία Σχολείου Υποβρυχίων Καταστροφέων Στρατού Ξηράς, διάρκειας 12 εβδομάδων.

α. Στο έν λόγω Σχολείο καλούνται για εκπαίδευση επί εθελοντικής βάσεως, στελέχη βαθμού ΕΠΟΠ – Μόνιμοι/Εθελοντές Υπαξκοί – Αξκοί οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς και έχουν κριθεί κατάλληλοι για εκπαιδευτές τα προβλεπόμενα σχολεία του βαθμού τους.

β. Οι απαιτήσεις του Σχολείου στα αντικείμενα εκπαιδεύσεως είναι υψηλού επιπέδου, ισάξιες με τα αντίστοιχα Σχολεία εσωτερικού – εξωτερικού και ίσως περισσότερο αυστηρές σε συγκεκριμένα αντικείμενα.

γ. Κάθε έτος πραγματοποιούνται 2 εκπαιδευτικές σειρές

δ. Προσόντα για την επιτυχή αποφοίτηση των εκπαιδευομένων:

(1) Επιτυχία στις Σωματικές Δοκιμασίες

(2) Ψυχική αντοχή – Υπομονή και επιμονή

(3) Πειθαρχία

(4) Ικανότητα κατάδυσης και τήρηση της υποβρύχιας πορείας

ε. Απονομή πτυχίων στο 2ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφέων Στρατού Ξηράς από το Δντή ΓΕΣ/ΔΕΔ

ΠΗΓΗ Με αρετή και Τόλμη, gesideris στο Youtube, ΓΕΣ

Κάντε ένα σχόλιο