Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβαλιώτης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την απαλλαγή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μετά από εκτέλεση υπηρεσίας το ΥΠΕΘΑ έδωσε τα ακόλουθα ανά Γενικό Επιτελείο:

ΓΕΣ

Το ΓΕΣ, χορηγεί απαλλαγή μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτερεύσεως:

(1) Τις καθημερινές μόνο στις παρακάτω ευαίσθητες κατηγορίες στελεχών που αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικά προβλήματα:

(α) Γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που έχει τρία τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα διανύει προσχολική ηλικία και μέχρι να φοιτήσει στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου.

(β) Στελέχη (άνδρες ή γυναίκες):

1. Που έχουν τέκνο ή σύζυγο με ειδικές ανάγκες – σοβαρά νοσήματα και εφόσον συμβιούν με αυτά.

2. Που τελούν σε χηρεία ή είναι διαζευγμένα ή εν διαστάσει ή ανύπαντρα εφόσον έχουν την επιμέλεια τέκνων τους και μέχρι αποφοιτήσεως τους από τη Γ’ τάξη γυμνασίου.

(2) Τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, εντός της επόμενης εβδομάδας.

Για εκτέλεση υπηρεσιών μικρότερης διάρκειας, το ΓΕΣ δεν χορηγεί απαλλαγές. Επί του παρόντος δεν χορηγείται απαλλαγή μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας τις καθημερινές καθόσον το ποσοστό επάνδρωσης των Μονάδων σε συνδυασμό με τυχόν υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου θα δημιουργούσε προβλήματα στην εκπαίδευση, στο συντονισμό και τον έλεγχο, στη συντήρηση, καθώς και στην επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

ΓΕΑ

Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη νυκτερινή υπηρεσία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, την επόμενη της υπηρεσίας του απαλλάσσεται της εργασίας του. Όταν το εν λόγω προσωπικό εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τις ημέρες αργίας (Σάββατο, Κυριακή, Επίσημες Αργίες), χορηγείται απαλλαγή από την εργασία (OFF), μία (1) ημέρα, εντός (2) δύο εβδομάδων από την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η απαλλαγή δεν χορηγείται εφόσον οι ημέρες αργίας συμπίπτουν με ασκήσεις, αξιολογήσεις, περίοδο κρίσης, έντασης, πολέμου και συμμετοχή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της χώρας. Από την εφαρμογή της πολιτικής της Π.Α, για το θέμα αυτό, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα κάποιο πρόβλημα.

ΓΕΝ

Στο Π.Ν. προβλέπεται η χορήγηση στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό επιπλέον ημερών αργίας, για κάθε εκτελούμενη 24ωρη υπηρεσία. Το εν λόγω μέτρο δεν έχει δυνητικό χαρακτήρα, αλλά η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για τους διοικούντες. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης των εν λόγω αδειών σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την εκτέλεση της τελευταίας 24ωρης υπηρεσίας, μέσα στον ίδιο μήνα.

Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αδικαιολόγητα το ωράριο εργασίας του στελέχους, έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί ιεραρχικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν τα Γενικά Επιτελεία, αναφορές παραπόνων για καταστρατήγηση του ωραρίου και του δικαιώματος απαλλαγής δεν έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο του άρθρου 71 παρ. 47 του ν. 3883/2010, έχει συγκροτηθεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, διακλαδική επιτροπή, η οποία προέβη στην εκπόνηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για θέματα μέριμνας των στελεχών των Ε.Δ., στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική διάταξη για τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης απαλλαγής από την εργασία, μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης. Το εν λόγω σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής του επεξεργασίας.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο