Την 7 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης, το προσωπικό των Μονάδων της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού πραγματοποίησε διαγωνιστική πορεία 8 χιλιομέτρων και εκτέλεση βολής με όπλα ευθυτενούς τροχιάς από τα 300 μέτρα.ΠΗΓΗ ΓΕΣ

Κάντε ένα σχόλιο