Πολλά έχουν δημοσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω καταγγελιών το τελευταίο διάστημα για τη διαχείριση κρατικών κονδυλίων μέσω χορηγιών και άλλων μορφών χρηματοδοτήσεων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Επίσης, έχει γίνει λόγος για οδηγίες σε συνεργαζόμενες ΜΚΟ για την προσκόμιση αποδείξεων προκειμένου που αποσκοπούσαν στην αιτιολόγηση κενών στη διαχείριση επιχορηγούμενων κρατικών κονδυλίων.

Επίσης, πολύ συχνά, άτομα που έχουν σχέση με τους κρατικούς φορείς διαχείρισης αυτών των κονδυλίων, εμφανίζονται παράλληλα να κατέχουν ηγετικούς ρόλους στις συνεργαζόμενες ΜΚΟ.

Αυτά δηλώνουν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. Κώστας Μαρκόπουλος και Κώστας κ. Τζαβάρας
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, Ερωτάται ο Κ. Υπουργός

1 Ποια έργα έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο που προϊσταστε ή από εποπτευόμενους σε αυτό φορείς σε ΜΚΟ από την ανάληψη της κυβέρνησης σας, μετά τις εκλογές του 2009;

2 Έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των σχετικών δημόσιων φορέων (προκήρυξη, δημοσίευση σε εφημερίδες, ορισμός επιτροπής αξιολόγησης κ.λπ.); Παρακαλώ αναφέρατε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και σχετικά ΦΕΚ.

3 Ανά χορηγία ή σύμβαση ανάθεσης σε ΜΚΟ, ποια είναι τα αντικείμενα των έργων και ποια τα σχετικά ποσά των συμβάσεων μεταξύ των κρατικών φορέων που εποπτεύετε και των συνεργαζόμενων με αυτούς ΜΚΟ;

4 Σε ποιες περιπτώσεις υπήρξαν απευθείας αναθέσεις έργων και δράσεων και με ποιο αιτιολογικό;

5 Υπήρξαν αναθέσεις / χορηγίες που αφορούσαν στην ίδια ΜΚΟ; Αν ναι, με ποιο σκεπτικό το Υπουργείο σας ή οι εποπτευόμενοι φορείς του συμμετείχαν οικονομικά σε δραστηριότητες της;

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Μετά τον Οκτώβριο του 2009 δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων σε Μ.Κ.Ο. Στα πλαίσια του Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου-Δωδεκανήσου υπάρχει συνεργασία με το σωματείο «Κοινωνική Αγκαλιά» των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής, η οποία έγκειται στα κάτωθι:

1. Στην εθελοντική συμμετοχή ιατρών των Ε.Δ. στις αποστολές του Σωματείου, κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών.

2. Στην μεταφορά κλιμακίου της «Αγκαλιάς» σε νησιά με το πολεμικό πλοίο αποστολής Προληπτικής Ιατρικής με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ, κατόπιν εγκρίσεως της ηγεσίας και χωρίς να διαταράσσεται το πρόγραμμα της αποστολής.

Κάντε ένα σχόλιο