Ιδρύθηκε το 1831 ώστε να συμπεριλάβει άτομα πολλών εθνικοτήτων ακόμη και εγκληματίες που ήθελαν να χαθούν από το χάρτη. Σήμερα αποτελεί τις επίλεκτες ειδικές δυνάμεις της Γαλλίας που επιχειρούν σε όλο τον κόσμο.

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο