Δρ. Ιωάννα Λεκέα, Ανθσγος (Ι) Γεώργιος Λιάπης, Ανθσγος (Ι) Παντελής Σταύρου: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει και να αξιολογήσει τη γνώμη που έχουν για διάφορα ζητήματα ηγεσίας-διοικήσεως αφενός μεν οι εκπαιδευόμενοι της Σχολής Ικάρων, αφετέρου δε οι αξιωματικοί που συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή, πτητική και στρατιωτική εκπαίδευση των Ικάρων. Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε θα τα επεξεργαστούμε σε διαφορετικές ενότητες της εργασίας με απώτερο σκοπό τη συγκριτική αποτίμηση μεταξυ των αποτελεσμάτων αξιωματικών και Ικάρων. Τέλος, θα διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας, καθώς και προτάσεις για το πώς θα μπορούσε η παρούσα έρευνα να συνεχιστεί και να προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Διαβάστε όλη τη μελέτη της ερευνήτριας του ΕΚΕΟ Δρ. Ιωάννας Λεκέα (και των συνεργατών της) στα Δημοσιεύματα του ΕΚΕΟ

Κάντε ένα σχόλιο