Το κράτος εξακολουθεί να αγοράζει και να μισθώνει αυτοκίνητα. Πόσα ήταν τα Ελληνικής κατασκευής/συναρμολόγησης οχήματα πάσης φύσεως που αγόρασε το ΥΠΕΘΑ και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς την περίοδο 2004-2009 και ποιο το ποσό που δόθηκε συνολικά; Πόσα ήταν τα αντίστοιχα οχήματα και η δαπάνη για το 2010 ; Αυτά δηλώνει και ρωτάει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Κωστής Αΐβαλιώτης. Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αΐβαλιώτης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη προμήθεια οχημάτων ελληνικής κατασκευής σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

ΓΕΣ

Ο Σ.Ξ κατά την περίοδο 2004–2009 προμηθεύτηκε 416 οχήματα πάσης φύσεως ελληνικής κατασκευής/συναρμολόγησης, συνολικού κόστους 101.601.435 €, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ το έτος 2010 δεν πραγματοποιήθηκε καμία τέτοιου είδους προμήθεια

Α/ΑΣΥΜΒΑΣΗΠΟΣΟΤΗΤΑΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΑΡ/ΣΕΙΣ
129Δ/200555ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΡΜΑΤΟΦΟΡΕΩΝ13.837.933€ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ
2002Α/2006301ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ HUMMER73.543.902€ΕΛΒΟ
3003Α/200640OSHKOSH ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΩΝ11.266.615€ΕΛΒΟ
4030Γ/200910ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ1.050.175€ΕΛΒΟ
5004Δ/200910ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ1.902.810€ΕΛΒΟ
ΣΥΝΟΛΟ101.601.435€

ΓΕΝ

Τα ελληνικής κατασκευής/συναρμολόγησης οχήματα που αγόρασε το Π.Ν. την περίοδο 2004 – 2009 είναι εννέα (9) φορτηγά γενικής χρήσεως 5 τόνων, καθώς και ένα (1) όχημα περισυλλογής οχημάτων (τύπου ΕΛΠΑ). Το ποσό που δαπάνησε για την προμήθεια αυτών ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο, εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες, εξακόσια δέκα ευρώ (1.146.610 €). Για το έτος 2010 δεν εκτελέστηκε καμία προμήθεια οχήματος.

ΓΕΑ

Κατά την χρονική περίοδο 2004-2008 σε υλοποίηση της σύμβασης με αριθμό 001Γ/2004 καθώς και της υπ’αριθμ. 01 τροποποίησης αυτής που καταρτίστηκαν μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, η Π.Α. προμηθεύτηκε είκοσι τέσσερα (24) πυροσβεστικά οχήματα Α/Δ τύπου STEYR 26M46/P46/6X6 με υπερκατασκευή ROSENBAUER. Στο συνολικό ποσό της προμήθειας ύψους 15.793.680€ συμπεριλαμβάνονται τα πυροσβεστικά οχήματα, ανταλλακτικά αυτών καθώς και ειδικά εργαλεία. Κατά το έτος 2010 δεν πραγματοποιήθηκε προμήθεια οχημάτων ελληνικής κατασκευής/συναρμολόγησης.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο