Καθημερινά βαρύτατος οπλισμός του στρατού της Λιβύης περιέρχεται στα χέρια των διαδηλωτών. Τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αντικαθεστωτικές δράσεις αλλά όμως σίγουρα πολλά από αυτά θα καταλήξουν στο λαθρεμπόριο και ίσως κάποια έρθουν στην Ελλάδα.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο