Τελικά δεν παραιτείται ο Μουμπάρακ όπως δήλωσε σύντομο βίντεο όπου δήλωσε ότι μεταβιβάζει την εξουσία στον Αντιπρόεδρο. Ο Λαός άρχισε τις αντιδράσεις σε όλη την Αίγυπτο.

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο