Οι Αμερικανοί στρατιώτες εκπαιδεύονται στη χρήση μικρών εκρηκτικών (RDX, TNT) προκειμένου να ανοίξουν περάσματα και διόδους. Παρακολουθήστε την τοποθέτηση των εκρηκτικών καθώς και την έφοδο μετά την διάνοιξη του περάσματος

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο