Η «ναυτική διευκόλυνση» των ΗΠΑ στη Σούδα, που στο διάβα του χρόνου έχει εξελιχθεί σε μία γιγαντιαία ναυτική και αεροπορική βάση προσλαμβάνει, λόγω και των εξελίξεων στην Αίγυπτο, πρόσθετη σημασία. Αξίζει, κυριολεκτικά, το βάρος της σε χρυσό!

1. Ποιό είναι το ετήσιο μίσθωμα που οι ΗΠΑ καταβάλλουν στην Ελλάδα για τη χρήση της ανωτέρω «ναυτικής διευκόλυνσης»;

2. Πότε αναπροσαρμόσθηκε το μίσθωμα αυτό τελευταία φορά;

ρωτάει τον ΥΕΘΑ ο βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής

Σε απάντησή του ο ΥΕΘΑ δηλώνει ότι Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Κρήτης στα πλαίσια τριών διμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει με την Ελλάδα και συγκεκριμένα:

α. Συμφωνία ΠΝ – US NAVY περί χρήσης αποθηκών πυρομαχικών υποδομής ΝΑΤΟ (ΔΝΟ/ΝΚ/ΝΑΤΟ) (3 Ιαν 1961).

β. Συμφωνία ΠΝ – US NAVY περί χρήσης αποθηκών υγρών καυσίμων υποδομής ΝΑΤΟ (ΔΚ/ΝΚ/ΝΑΤΟ) (3 Ιαν 1961).

γ. Συμφωνία ΠΝ – US NAVY περί χρήσης κρηπιδώματος Κ-14 Ναυστάθμου Κρήτης (17 Δεκ 1994).

Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών συντάσσονται ετησίως προϋπολογισμοί για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων που εγκρίνονται και από τις δύο πλευρές και υλοποιούνται από την Διοίκηση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης (ΔΝΟ/ΝΚ) για την πρώτη συμφωνία και από τη Διεύθυνση Καυσίμων Ναυστάθμου Κρήτης (ΔΚ/ΝΚ) για τις επόμενες δύο. Το ποσοστό συμμετοχής των ΗΠΑ στους ετήσιους προϋπολογισμούς καθορίζεται στις ανωτέρω διμερείς συμφωνίες και είναι:

α. 85,32 % για τη συμφωνία περί αποθηκών πυρομαχικών.

β. 74,73 % για τη συμφωνία περί αποθηκών υγρών καυσίμων.

γ. 96 % για τη συμφωνία περί χρήσης κρηπιδώματος Κ-14 Ναυστάθμου Κρήτης.

Στις ανωτέρω συμφωνίες δεν αναφέρεται η καταβολή ετήσιου μισθώματος από τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα προσβλέποντας στην προστιθέμενη αξία της «ευκολίας» στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, θεωρούμενες υπό τη στρατηγική οπτική τους, αποφάσισε να προβεί στην παραχώρηση της «ευκολίας» και εξακολουθεί να επενδύει στην ίδια κατεύθυνση, με κριτήριο τη στρατηγική αξία της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και το αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών.

Κάντε ένα σχόλιο