Ποιου ύψους είναι τα κληροδοτήματα που διαθέτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι εποπτευόμενοι από αυτό Οργανισμοί;  Σύμφωνα με όσα δήλωσε το ΥΠΕΘΑ προκύπτουν τα εξής στοιχεία για το ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ:

ΓΕΕΘΑ

Τα κληροδοτήματα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

α) Ψιλή Κυριότητα διαμερίσματος 1ου ορόφου συνολικού εμβαδού 75τμ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Υμητού 151-153 και Αρύβου στην περιοχή Παγκρατίου του Δήμου Αθηναίων. Η ψιλή κυριότητα έχει περιέλθει στο Πολεμικό Μουσείο βάσει διαθήκης και συμβολαιογραφικής πράξης με αριθμό 408/23/11/1994. Για το εν λόγω διαμέρισμα δεν εισπράττεται μίσθωμα, καθώς βάσει της διαθήκης η επικαρπία ανήκει σε ιδιώτη.

β) Πλήρη Κυριότητα του διώροφου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Καλλέργη 9 στον Κολωνό βάσει των ΠΔ 25/10-15/11/2005 και 12/6-3/7/2008 και την συμβολαιογραφική πράξη 17.139/30-10-2008, για την αξιοποίηση του ως Στρατιωτικού Μουσείου ως δωρεά. Η αντικειμενική αξία του παραπάνω ακινήτου ανέρχεται σε 226.600,00 ευρώ (σύμφωνα με την τιμή ζώνης του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ).

ΓΕΣ

Υποβάλλονται συνημμένα πίνακες κληροδοτημάτων Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Ταμείου Εθνικής Άμυνας και Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

ΓΕΝ

Το ύψος της αξίας των κληροδοτημάτων που διαθέτουν τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΓΕΝ αναλύεται ως ακολούθως:

α. Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.):

(1) Εθνική Τράπεζα/ Ειδικός Λογαριασμός:                              14.660,00€

(2) Μετοχές Τραπέζης Ελλάδος                  :

Τεμάχια 27.630Χ28,94                          :                              799.612,00€

(3)Αστικά Ακίνητα                                      :                               11.700.000,00€

(4) Αγροτικά Ακίνητα                                                                  3.330.000,00€

β. Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν)

(1) Αστικά Ακίνητα                                       :                               4.436.872,45€

γ. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ):

(1) Αστικά Ακίνητα                                       :                               243.474,00€

ΓΕΑ

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α», κατάσταση κληροδοτημάτων που έχουν περιέλθει στην περιουσία του ΤΑΑ, δυνάμει των προβλέψεων του Άρθρου 3 του Ν.Δ.3960/1959 (ΦΕΚ Α’ 153) «Περί Ιδρύσεως ΤΑΑ». Επισημαίνεται, ότι για τις περιπτώσεις κτιρίων υπ’ αριθμ. 6 και 9 της παραγράφου Γ της ανωτέρω καταστάσεως, δεν υφίσταται επί του παρόντος υπολογισμένη αντικειμενική αξία.

Το ερώτημα έκανε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβαλιώτης

Κάντε ένα σχόλιο