Δείτε το βίντεο που περιγράφει την εκπαίδευση γυναικών στο Στρατό των ΗΠΑ στη μάχη εκ του συστάδην. Η μάχη σώμα με σώμα διδάσκεται σε όλες τις μονάδες του Στρατού των ΗΠΑ. Δείτε τις μεθόδους που εφαρμόζουν

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο