Πάνος ΜπεγλίτηςΟ Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Π. Μπεγλίτης, απαντώντας στην ΝΔ και στον υπεύθυνο του τομέα Εθνικής Άμυνας κ. Τζίμα, σχετικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο για τα Μετοχικά Ταμεία και το ΝΙΜΙΤΣ, επεσήμανε τα κατωτέρω:

1. Η προσαρμογή του ποσοστού του μεταβιβάσιμου μερίσματος θανόντος μερισματούχου στα ισχύοντα με τη μεταβίβαση της κύριας σύνταξης, αποτελεί χρόνιο αίτημα των ΜΤΑ και ΜΤΝ (προτάθηκε ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων και από τα οικεία Επιτελεία).

2. Η ακολουθούμενη μέχρι τώρα πρακτική των Ταμείων, να μεταβιβάζεται στη χηρεύουσα οικογένεια το 100% του μερίσματος, δεν απαντάται σε κανένα επικουρικό ταμείο του δημοσίου και έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο μεταβίβασης της κύριας σύνταξης του δημοσίου, το οποίο μεταβιβάζει ποσοστά της σύνταξης ανάλογα με την ύπαρξη τέκνων.

3. Με τη ρύθμιση που γίνεται, εναρμονίζεται η παροχή μερίσματος των Ταμείων με αυτά που εκάστοτε ισχύουν στη μεταβίβαση σύνταξης του δημοσίου. Ουδέποτε μέχρι τώρα το ελληνικό δημόσιο αντιμετώπισε τους στρατιωτικούς διαφορετικά από τους υπόλοιπους συνταξιούχους του, σε ότι αφορά τη μεταβίβαση της κύριας σύνταξης. Δηλαδή η κύρια σύνταξη των στρατιωτικών, μεταβιβάζεται στη χηρεύουσα οικογένεια σε ποσοστό και όχι στο 100%.

4. Η επιβάρυνση των Ταμείων από την μέχρι τώρα πολιτική στο θέμα αυτό είναι σημαντική. Τα μερίσματα σε χηρεύουσες οικογένειες ανέρχονται στα 17 εκ. € και με την προτεινόμενη ρύθμιση το καταβαλλόμενο ποσό θα ανέρχεται στα 12 εκ. € περίπου.

5. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν θίγουν καμία από τις θεσμοθετημένες παροχές στις οικογένειες όσων αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας από αυξημένο κίνδυνο. Στους θανόντες λόγω αυξημένου κινδύνου, απονέμεται ο ανώτατος προβλεπόμενος βαθμός μέχρι αυτόν του αντιστράτηγου και τα μετοχικά ταμεία καταβάλλουν μέρισμα του βαθμού αυτού υπολογιζόμενο σε πλήρη 35ετία. Επίσης, για τους ανωτέρω, καταβάλλονται από τους ειδικούς λογαριασμούς των μετοχικών ταμείων στις χηρεύουσες οικογένειες βοηθήματα ως εξής:

α. Σε ιπταμένους 71.029 € στη χήρα και σε κάθε ένα παιδί μέχρι 25 ετών ξεχωριστά (ανά άτομο).

β. Στα πληρώματα αεροσκαφών, αλεξιπτωτιστές, βατραχανθρώπους κ.λ.π. 39.460 € για τη χήρα και κάθε ένα παιδί ξεχωριστά (ανά άτομο).

γ. Για τους λοιπούς στρατιωτικούς, εφάπαξ ποσό από 8.321 μέχρι 18.994 € ανάλογα του βαθμού και το διατεταγμένο ή μη της υπηρεσίας.

δ. Στα παιδιά των ανωτέρω, τα μετοχικά ταμεία καταβάλλουν ετήσιο βοήθημα, μέχρι το 25ο έτος, ποσού 1.016 € ή 2.032 € για θανόντες λόγω αυξημένου κίνδυνου.

ε. Καμία απολύτως από τις ανωτέρω παροχές δεν θίγεται με τις ρυθμίσεις του άρθρου 43 του προς συζήτηση νομοσχεδίου.

6. Το βοήθημα πένθους των ταμείων, 15 μερίσματα για τα ΜΤΣ, ΜΤΑ και εφάπαξ ποσό για το ΜΤΝ, είναι μια ασυνήθιστη παροχή για επικουρικό ταμείο αν ληφθεί υπόψη ότι:

α. Καμία κράτηση ή εισφορά του ασφαλισμένου δεν γίνεται για κάλυψη της παροχής αυτής.

β. Τα έξοδα κηδείας των θανόντων από αυξημένο κίνδυνο γίνονται δημοσία δαπάνη (ν. 3648/08) και στις οικογένειες καταβάλλονται από τα ταμεία οι παροχές της παραγράφου 5.

γ. Για έξοδα κηδείας στους λοιπούς ασφαλισμένους των ταμείων, καταβάλλεται επίδομα από το δημόσιο, ενώ τα ταμεία καταβάλλουν το βοήθημα της παραγράφου 5γ (από 8.321 μέχρι 18.994 €).

7. Επειδή το βοήθημα αυτό δεν απαντάται σε κανένα επικουρικό ταμείο και βαρύνει τα έξοδα των μετοχικών ταμείων σημαντικά (3 εκ. € για το ΜΤΣ το 2009), αφού λήφθηκε υπόψη και η ιδιαιτερότητά του, κρίθηκε επιβεβλημένη η μείωσή του κατά 30%, αντί της πλήρους κατάργησης.

8. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ουδεμία δυσμενής ή ανάλγητη αντιμετώπιση των θανόντων ένεκα της υπηρεσίας και σε αυξημένο κίνδυνο επιχειρείται με τις ρυθμίσεις που εισάγονται.

9. Οι ρυθμίσεις επιβάλλονται από την οικτρή πραγματικότητα της οικονομικής κατάστασης των ταμείων και την προσπάθεια σωτηρίας τους, με ορθολογικοποίηση των παροχών και εναρμόνισή τους με τις ασφαλιστικές αντιλήψεις που ισχύουν για όλο τον υπόλοιπο ιστό της κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητά τους. Υπενθυμίζεται ότι καμία απολύτως προσπάθεια βελτίωσης και στήριξης της βιωσιμότητας των μετοχικών ταμείων δεν έγινε τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά επιλέχθηκε η συγκάλυψη των προβλημάτων και η αδιαφορία στο επερχόμενο αδιέξοδο.

10. Η συνέχιση του ισχύοντος μέχρι τώρα, ακατάλληλου και αδιέξοδου για ασφαλιστικό φορέα συστήματος χρηματοδότησης (κοινωνικοί πόροι αντί εργοδοτικής εισφοράς), η λογική διανομής ανύπαρκτων πλεονασμάτων τα οποία εξανεμίζουν τα έσοδα και τις προοπτικές και οι αλόγιστες παροχές, χωρίς αντίστοιχες εισφορές, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τα μετοχικά ταμεία και τα οδηγούν σε κατάρρευση. (Ήδη το ΜΤΣ έχει περιέλθει σε αδυναμία καταβολής παροχών).

11. Η μόνη διέξοδος για τη συνέχιση του σημαντικού ρόλου τους προϋποθέτει:

α. Προσαρμογή στη σημερινή φιλοσοφία φορέα επικουρικής ασφάλισης και στη σύγχρονη κοινωνική της αντίληψη, όπως έχει παγιωθεί και νομοθετηθεί για το συνολικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης του δημοσίου.

β. Λήψη μέτρων για την ορθολογικοποίηση των παροχών.

γ. Κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος χρηματοδότησης και καθιέρωση εργοδοτικών εισφορών.

δ. Συνάρτηση των παροχών με την καταβολή ανάλογων εισφορών για τα πραγματικά ασφαλιζόμενα έτη υπηρεσίας και το πραγματικό ασφαλιζόμενο εισόδημα( μισθός για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές).

12. Με τις οικονομικές ρυθμίσεις για το ΝΙΜΤΣ, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα του, χωρίς να υπάρχει ουδεμία επιβάρυνση ή επίπτωση στους δικαιούχους νοσηλείας.

13. Μέχρι τώρα, το ΥΠΕΘΑ επιχορηγούσε με 15 εκ € περίπου ετησίως το ΝΙΜΤΣ για να καλύπτει τα έξοδα μισθοδοσίας του πολιτικού και ιατρικού προσωπικού του, τα οποία ανέρχονται σε 30 εκ € περίπου το χρόνο. Δηλαδή, το ΝΙΜΤΣ, σε αντίθεση με όλα τα άλλα κρατικά νοσοκομεία της χώρας, επιδοτούνταν μόνο κατά 50% για τα έξοδα της μισθοδοσίας του, με αποτέλεσμα να έχει σοβαρά οικονομικά ανοίγματα και να μη μπορεί να ανταπεξέλθει σε άλλες υποχρεώσεις του.

14. Με τη ρύθμισή μας απαλλάσσουμε το ΝΙΜΤΣ από τα έξοδα μισθοδοσίας και θέτουμε τη βάση, μαζί με άλλες ρυθμίσεις που θα γίνουν για εξόφληση των προμηθευτών του, να καταστεί ένα εύρωστο οικονομικά νοσηλευτικό ίδρυμα, χωρίς καμία επιβάρυνση των δικαιούχων νοσηλείας. Επιπλέον, δεν επιφέρουμε καμία απολύτως αλλαγή στο ισχύον θεσμικό και νομικό καθεστώς του νοσοκομείου, όπως σαφώς αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.

Κάντε ένα σχόλιο