Δείτε το βίντεο που περιγράφει τη λειτουργία ενός πιστολιού. Περιγράφονται οι συνιστώσες του, ο οπλισμός του καθώς και η χρήση του. Χρήσιμο για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο