Τα αναλώσιμα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των κρατικών δαπανών. Ποια ήταν η δαπάνη για αναλώσιμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς το 2009 και το 2010 ;
Αυτά ρώτησε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αΐβαλιώτης τον ΥΕΘΑ για να πάρει την εξής απάντηση από το ΥΠΕΘΑ:

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

Το έτος 2009 οι δαπάνες για αναλώσιμα ανήλθαν σε 259.635,04€, ενώ το έτος 2010 οι εν λόγω δαπάνες για αναλώσιμα ανήλθαν σε 115.230,10€.

ΓΕΕΘΑ

Η ανάλωση των πιστώσεων για το ΓΕΕΘΑ & τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) ανέρχεται για το έτος 2009 στο ποσό των 505.750 Ευρώ και για το έτος 2010 στο ποσό των 294.042 Ευρώ, για προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών ειδών.

ΓΕΣ

Το έτος 2009 είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΓΕΣ (Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών) 2.500.00 Ευρώ και δαπανήθηκαν 1.676.854,24 Ευρώ (μείωση 32,92%)

Για το έτος 2010, είχε εγγραφεί στον Π/Υ ΓΕΣ το ποσό των 1.746.000 Ευρώ, από τα οποία αναλώθηκαν μόνο τα 819.406 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 46,93%.

ΓΕΝ

Τα ποσά που διατέθηκαν από τον λειτουργικό Π/Υ ΓΕΝ για όλα τα αναλώσιμα υλικά (προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών, βιβλίων, συγγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας, ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας), ανέρχονται για το έτος 2009 στα 1.523.755,36 € και για το 2010 στα 1.096.725,52 €.

ΓΕΑ

Με την έννοια ότι ως αναλώσιμα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα υλικά τα οποία μετά τη χρήση τους χάνουν την αρχική τους μορφή και εν τέλει αχρηστεύονται σας παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΑ  ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ €
ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2010
Ανταλλακτικά82.600.00054.700.000
Καύσιμα116.800.000114.200.000
Τροφοδοσία6.700.0009.500.000
Ιματισμός5.300.0001.300.000
Λοιπές δαπάνες (ιατροφαρμακευτικό υλικό, είδη καθαριότητας, γραφικά, εκπαιδευτικό υλικό κλπ)22.600.00026.200.000
Σύνολο234.000.000205.900.000

ΕΑΣ

Η δαπάνη της Εταιρείας για αναλώσιμα ανήλθε στο ποσό των 1.016.398,57 Ευρώ για το έτος 2009 και 635.577,79 Ευρώ (εκτίμηση) για το έτος 2010.

ΙΑΑ

Η δαπάνη για αναλώσιμα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων ανήλθε το 2009 στο ποσό των 9.923,29 ευρώ και το 2010 σε 4.414,01 ευρώ.

Κάντε ένα σχόλιο