Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αΐβαλιώτης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τo κόστος κατασκευής της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευόμενων οργανισμών, αναφέρθηκαν τα εξής στοιχεία:

ΥΠΕΘΑ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ κρίθηκε απαραίτητη χωρίς κόστος, η δημιουργία νέας ιστοσελίδας από προσωπικό της ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mod.mil.gr. Συνεπώς για την ανωτέρω ιστοσελίδα, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τον Οκτώβριο του 2010, δεν δαπανήθηκαν χρήματα.

ΙΑΑ

Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων δημιουργήθηκε το Μάρτιο 2006 και η δαπάνη της ανήλθε στο ποσό των 2.558,50 ευρώ. Επί του παρόντος η ιστοσελίδα του ΙΑΑ βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω προβλήματος στην εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείριση της. Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ το Ινστιτούτο προτίθεται να προβεί σύντομα στην ανανέωση της ιστοσελίδας του προκειμένου να διευρυνθεί το περιεχόμενο και να καταστεί πιο λειτουργική.

ΕΑΣ

Η κατασκευή της ιστοσελίδας της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ στοίχησε 6.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ και δημιουργήθηκε το έτος 2007.

Σημείωση: Το ΕΚΕΟ θεωρεί εξαιρετική την εργασία των διαχειριστών της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ υπό το πρίσμα των ελαχίστων υποδομών που υπάρχουν και διατίθενται πλέον στα υπουργεία γι

Κάντε ένα σχόλιο