Το προσωπικό στον δημόσιο τομέα είναι πλεονάζον και άνισα κατανεμημένο είπε ο Κωστής Αϊβαλιώτης σε ερώτησή του στη Βουλή και ρώτησε τον ΥΕΘΑ πόσοι επί συμβάσει υπάλληλοι προσελήφθησαν από το Υπουργείο το 2009 και το2010 για να πάρει την εξής απάντηση:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το 2009 πραγματοποιήθηκε μία (1) μεταφορά υπαλλήλου (ΣΕΙΔ) από την ΕΑΒ ΑΕ για παραμεθόριο περιοχή (ν.3528/07 άρθρο 72) και το 2010 πραγματοποιήθηκαν είκοσι τέσσερις (24) μεταφορές υπαλλήλων από την Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε. (ν. 3717/08 άρθρο 7).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Το 2009 και το 2010 δεν προσελήφθηκε κανένας Υπάλληλος με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΕΙΔ) Αορίστου Χρόνου.

Το 2010 μεταφέρθηκαν από την Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) (Ν.3717/2008) δέκα (10) υπάλληλοι με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΕΙΔ) Αορίστου Χρόνου.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Το 2009 και το 2010 δεν προσελήφθηκε κανένας Υπάλληλος με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΕΙΔ) Αορίστου Χρόνου.

Το 2010 μεταφέρθηκαν από την Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) (Ν.3717/2008) τριάντα τέσσερις (34) υπάλληλοι με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΕΙΔ) Αορίστου Χρόνου.

Το 2009 o αριθμός των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ο εξής:

A.  Υπάλληλοι Φορέα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Π.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ10515138
ΙΙ. Ι.Δ. Αορ. Χρόνου79726
ΙΙΙ. Ι.Δ. Ορισμ. χρόνου3733
ΣΥΝΟΛΟ11349197

Β.  Υπάλληλοι εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. / Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ8699
ΙΙ. Ι.Δ. Αορ. χρόνου10
ΙΙΙ. Ι.Δ. Ορισμ. χρόνου86
ΣΥΝΟΛΟ8795

Το 2010 o αριθμός των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ο εξής:

A.  Υπάλληλοι Φορέα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Π.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ9616139
ΙΙ. Ι.Δ. Αορ. Χρόνου64925
ΙΙΙ. Ι.Δ. Ορισμ. χρόνου536
ΣΥΝΟΛΟ10270200

Β.  Υπάλληλοι εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. / Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ7634
ΙΙ. Ι.Δ. Αορ. χρόνου10
ΙΙΙ. Ι.Δ. Ορισμ. χρόνου4
ΣΥΝΟΛΟ7648

Ερώτηση 9037/13-1-2011 της Βουλής των Ελλήνων

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο