Η Τουρκία σύμφωνα με τους αναλυτές αποτελεί το μοντέλο για τη νέα διακυβέρνηση της Αιγύπτου διότι αποτελεί μία χώρα που συνδυάζει τον Ισλαμισμό και το Κοσμικό κράτος χωρίς μεγάλες αντιπαλότητες.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο