Εκπαιδευτές στρατιωτικών σκύλων αναλύουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν και κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων των σκύλων τους.

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο