Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το τούρκικο δουλεμπορικό, που προκάλεσε το τραγικό ναυάγιο το Σάββατο 15/1/2011 δυτικά της Κέρκυρας, είχε παραλάβει λαθρομετανάστες από τον Ασπρόπυργο, χωρίς να γίνει αντιληπτό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, εάν έτσι έχουν τα πράγματα, ότι το «Χασάν Ρέις» ταξίδεψε από την Τουρκία προς την Ελλάδα, διέσχισε το Αιγαίο, εισήλθε τις πρώτες πρωινές ώρες της 15/1/2011 στον Σαρωνικό, χωρίς να υπάρξει οιοσδήποτε έλεγχος και προσέγγισε την ακτή μεταξύ Αττικής και Κορίνθου ­δηλαδή κοντά σε στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα –απ’ όπου παρέλαβε τους λαθρομετανάστες ανενόχλητο και συνέχισε τον πλου του προς Ιταλία με την γνωστή συνέχεια. Η εξέλιξη αυτή, αφ ενός μεν αναδεικνύει τις συνέπειες από την έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου επιτήρησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου, αφ ετέρου προβληματίζει ως προς το ενδεχόμενο το πλοίο, αντί να παρελάμβανε λαθρομετανάστες, να εκφόρτωνε εχθρικές δυνάμεις,

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής και ρωτάει τον ΥΕΘΑ

1. Αληθεύουν οι ανωτέρω πληροφορίες;

2. Εκτιμά ότι το δίκτυο πληροφοριών, από κάθε πηγή που διαθέτει η Κυβέρνηση επαρκεί για να της επιτρέψει να προλάβει την επανάληψη παρομοίων καταστάσεων;

3. Δεν θεωρεί απαραίτητο να ολοκληρωθεί το δίκτυο επιτήρησης του θαλασσίου χώρου στο Αιγαίο; Τί προτίθεται να κάνει, κατά λόγο αρμοδιότητος, προς την κατεύθυνση αυτή;

4. Σε επιτελικό επίπεδο, θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών είναι η πρέπουσα;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
H αστυνόμευση του θαλασσίου χώρου και η αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην χώρα ανήκει στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος.

Το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και οι άλλοι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων συνεργάζονται βεβαίως στενά με τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα το Π.Ν. πλαισιώνει με προσωπικό, τα «Τοπικά Συντονιστικά Όργανα», για επίλυση/διευθέτηση τυχόν δυσλειτουργιών συνεργασίας/επικοινωνίας Ενόπλων Δυνάμεων-Λιμενικού Σώματος.

Κάντε ένα σχόλιο