Στα πλαίσια των στρατιωτικών εμβατηρίων δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το ιστορικό στρατιωτικό εμβατήριο των Τούρκων Γενίτσαρων. Αυτοί ήταν οι Ειδικές Δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που περνούσαν από κατήχηση κάτι σας τα Ες Ες των Ναζί.

YouTube Preview Image

Τα επίλεκτα τάγματα των Γενίτσαρων φυσικά απαρτίζονταν κυρίως από Έλληνες με το γνωστό παιδομάζωμα. Στο βίντεο βλέπουμε την ορχήστρα που οδηγούσε τους Γενίτσαρους στη μάχη.

Διαβάστε εδώ για τους Γενίτσαρους.

Κάντε ένα σχόλιο