Πρόκειται για διαγωνισμό στρατιωτικών δεξιοτήτων μεταξύ των λόχων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στον οποίο συμμετέχουν και λόχοι από άλλες ξένες ακαδημίες. Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες.

YouTube Preview Image