Πρόκειται για διαγωνισμό στρατιωτικών δεξιοτήτων μεταξύ των λόχων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στον οποίο συμμετέχουν και λόχοι από άλλες ξένες ακαδημίες. Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο