Έξι μήνες μετά την ψήφιση του νέου νόμου 3883/2010 που προβλέπει μεταξύ των άλλων, και την «κάθετη υπαγωγή» των Γενικών Επιτελείων στο ΓΕΕΘΑ, δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες διαταγές και οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου, ούτε έχουν γίνει οι αναγκαίες εσωτερικές αναδιοργανώσεις και προσαρμογές των Επιτελείων αλλά ούτε και η σχετική κατανομή των σχετικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των Γενικών Επιτελείων.

Είναι σαφές ότι η «καθετοποίηση» της; διοίκησης; θα πρέπει να εξυπηρετεί την ευελιξία λήψης αποφάσεων, την επιχειρησιακή ικανότητα των Επιτελείων, την διακλαδικότητα και την πειθαρχία, αλλά εκφράζονται και ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα της.

Επειδή από πληροφορίες, υπάρχουν «διαγκωνισμοί» μεταξύ των Επιτελείων και διαφωνίες σ’ επίπεδο ηγεσίας για την υλοποίηση του νόμου.

Αυτά δηλώνουν οι στη ΒτΕ οι Βουλευτές Μαργαρίτης Τζίμας και Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος και ενόψει όλων των ανωτέρω ερωτάται ο Κ. Υπουργός

1. Ποιος είναι ο λόγος καθυστέρησης εκδόσεως των αναγκαίων διαταγών κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, καθώς και της εσωτερικής αναδιοργάνωσης των Επιτελείων στο πλαίσιο εφαρμογής της«κάθετης Διοίκησης» των Ε.Δ., σύμφωνα με το νόμο 3883/2010; Πότε θα εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι και διαταγές;

2. Αν αληθεύει ότι παρατηρούνται διαφωνίες μεταξύ των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και σε τι συνίστανται αυτές;

Σε απάντηση τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Σε εφαρμογή του Ν. 3883/10, που μεταξύ των άλλων προβλέπει την Κάθετη Δομή Διοίκησης των Ε.Δ., εκδόθηκε ήδη διαταγή από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ με οδηγίες, κατευθύνσεις, ανάθεση έργων και αποστολών προς τα υφιστάμενα κλιμάκια, στο πλαίσιο της άσκησης της πλήρους Διοίκησης των Ε.Δ. από το ΓΕΕΘΑ.

Με απόφαση του ΣΑΓΕ το ΓΕΕΘΑ έχει ήδη προχωρήσει στην αναδιοργάνωσή του λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ακολουθεί αντίστοιχη αναδιοργάνωση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων. Έχουν εκδηλωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από μέρους τους και τα νέα οργανογράμματα τους βρίσκονται σε φάση τελικής επεξεργασίας.

Τέλος, αφής στιγμής η κάθετη δομή διοίκησης έχει καταστεί νόμος του κράτους, η ηγεσία των Ε.Δ. εκτελεί το νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων με απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική συνταγματική τάξη της χώρας. Το μοντέλο της κάθετης δομής διοίκησης είναι αυτό που ισχύει διεθνώς σ’όλες τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις και στο ΝΑΤΟ, συνιστούσε δε πάγια πρόταση του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων που επιθυμούσαν την ένταξή τους στην επιχειρησιακή αλυσίδα των Ε.Δ..

Κάντε ένα σχόλιο