Πάνε πολύ καλά τα πράγματα στη Φουκουσίμα όσον αφορά τις μετρήσεις της ραδιενέργειας σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η διεθνής ομάδα που συστάθηκε για το λόγο αυτό. Σε όλες τις επαρχίες η γάμα ακτινοβολία μειώνεται συνεχώς ενώ για παράδειγμα στη Φουκουσίμα μετρήθηκε ρυθμός δόσης 2.3 μSv/h, σε άλλες επαρχίες οι τιμές είναι φυσιολογικές η λίγες φορές πάνω από το φυσιολογικό (~0.1 μSv/h).
Δείτε όλες τις πρόσφατες μετρήσεις καθώς και εικόνες με φυσιολογικές τιμές ραδιενέργειας

Download (PDF, Unknown)

Κάντε ένα σχόλιο