Συγκεντρώσαμε ορισμένους κανόνες επιτυχίας όλων των νέων που θέλουν να σπουδάσουν στις Στρατιωτικές Σχολές και τους παραθέτουμε (με τυχαία σειρά). Με τα σχόλια των αναγνωστών μας περιμένουμε να αυξηθεί αυτή η λίστα:

  • Να αγαπάς την πατρίδα και να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς για αυτήν
  • Να αγαπάς το στρατιωτικό τρόπο ζωής που είναι σκληρός και απαιτητικός
  • Να είσαι αθλητικός τύπος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με την αθλητική δραστηριότητα
  • Να είσαι πειθαρχημένος και να είσαι υπάκουος στους ανωτέρους σου
  • Να είσαι φιλομαθής και φιλόπονος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει μόλις εισαχθείς στην Σχολή και τελειώνει με τη σύνταξή σου
  • Να σέβεσαι τους καθηγητές και δασκάλους σου
  • Να σέβεσαι τους νόμους και το Σύνταγμα
Κάντε ένα σχόλιο