Διαβάστε λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες κλπ που αφορούν την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές για το έτος 20111, στην προκήρυξη και το άρθρο που ακολουθείΑρχικά διαβάστε την προκήρυξη που ακολουθεί και στη συνέχεια διαβάστε την ανάλυση του ημερησίου τύπου με συμβουλές και υποδείξεις.

Download (PDF, Unknown)

Κάντε ένα σχόλιο