Συμφώνως με δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδος «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», της 3ης Απριλίου, (στην 3η σελί­δα), αναφέρεται ότι, ορισμένα μαχητικά μας αεροσκάφη, τύπου F-16, ευρίσκονται καθηλωμένα στο έδαφος, εδώ και καιρό, όπως διατυπώνεται στο άρθρο, λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση  βλαβών, που έχουν παρουσιασθεί, ενώ γίνεται επίσης λόγος, στο ίδιο δημοσίευμα, για έλλειψη των απαραιτήτων πιστώσεων, λόγω των περικοπών δαπανών, στο υπουργείο.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος και ρωτάει τον ΥΕΘΑ

1. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα στοιχεία και οι πληροφορίες του ανωτέρω δημοσιεύματος, περί ελλείψεως, εδώ και καιρό, των απαραιτήτων ανταλλακτικών στα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη;

2. Ποια μέριμνα θα ληφθεί από το υπουργείο, ώστε να απεμπλακεί άμεσα το ζήτημα αυτό, που καθηλώνει έναν αριθμό αεροσκαφών στο έδαφος, τόσο απαραιτήτων για την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Η διαθεσιμότητα των μαχητικών Α/Φ F-16 παρουσιάζει σταθερότητα κατά την τελευταία δεκαετία κινούμενη πλησίον των προβλεπόμενων παραδεκτών ορίων. Η προμήθεια ανταλλακτικών των εν λόγω Α/Φ υλοποιείται με αριθμό προγραμμάτων είτε μέσω διακρατικών πηγών (FMS), είτε μέσω εμπορικών- κατασκευαστικών οίκων, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η διατήρηση της διαθεσιμότητας των μέσων σε αποδεκτά επίπεδα αποτελεί συνεχή επιδίωξη της ΠΑ και βασικό πυλώνα εξασφάλισης της αεροπορικής ισχύος της. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων υποστήριξης η ΠΑ:

(α)        Εξετάζει όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες τεχνικοεφοδιαστικής υποστήριξης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

(β)        Επιδιώκει την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών μέσω ενός επαρκώς δομημένου και αποτελεσματικού συστήματος τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.

Στις 21 Απρ. 2010 ενημερώθηκε και διατύπωσε θετική γνώμη η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με την απαίτηση σύναψης σύμβασης για προμήθειες – επισκευές ανταλλακτικών των Α/Φ F-16, F/RF-4E, ERJ-135, C-130, T-6 και Ε/Π Super Puma μέσω διακρατικής συμφωνίας, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 ενημερώθηκε και διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την απαίτηση υλοποίησης των προγραμμάτων Εργοστασιακής Συντήρησης των Α/Κ των Α/Φ F-16 blk 30, 50 και 52+.

Τέλος, στις 20 Ιανουαρίου 2011 ενημερώθηκε και διατύπωσε θετική γνώμη η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με την προμήθεια υλικών CAD/PAD Α/Φ Μ-2000/-5, F-16, F/RF-4, C-130 και CL-215.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η θετική γνώμη της κοινοβουλευτικής επιτροπής διατυπώθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία. Τα πρακτικά βρίσκονται στη διάθεση του κ. Βουλευτή.

Κάντε ένα σχόλιο