Προβλήματα φαίνεται να υπάρχουν στο πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης στα σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ οι δυσεύρετοι πόροι δυσκολεύουν την κατάσταση. Πιο αναλυτικά, το πρόβλημα εύρεσης χρημάτων οδηγεί στην έλλειψη επισκευών, συντήρησης και εκσυγχρονισμού που απαιτούνται στα Σώματα Στρατού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έλλειψη καυσίμων για τις πλωτές και χερσαίες μονάδες του Ναυτικού. Επιπλέον, οι αποθήκες υλικών των πλοίων και των κτιρίων είναι άδειες λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, ενώ δεν γίνονται οι κατάλληλες επισκευές των μονάδων και των κτιρίων και δεν τηρούνται οι διατάξεις ασφαλείας ούτε του προσωπικού ούτε των υλικών. Δεδομένου ότι ζούμε σε μία χώρα με μεταναστευτικό πρόβλημα, αυξημένη εγκληματικότητα, πολλά πλοία και νησιά, αυξημένο τουρισμό και παράνομο εμπόριο,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία, τη βελτίωση της οργάνωσης και τη σωστή διαχείριση των Ενόπλων Δυνάμεων;

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο βουλευτής κ. Βαΐτσης Αποστολάτος

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Παρά τη μείωση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ κατά 21% σε σχέση με το 2010 και κατά 25% σε σχέση με το 2009, τόσο το Υπουργείο όσο και τα Γενικά Επιτελεία έχουν μεριμνήσει ώστε να μην θιγεί καθόλου η επιχειρησιακή επάρκεια και η ετοιμότητα των Ε.Δ. μέσω της εκλογίκευσης των δαπανών και της πλήρους αξιοποίησης των διατιθέμενων μέσων.

Κάντε ένα σχόλιο