Σχετικά με το θέμα περί συλλήψεως εμπόρου ναρκωτικών στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,Μετά από εξέταση του περιστατικού τόσο από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, όσο και από τα αστυνομικά που ειδοποιήθηκαν να επιληφθούν της υπόθεσης, καθώς ο προσαχθείς στο Α.Τ. Καλλίπολης Πειραιά τυγχάνει ιδιώτης, οι αναγραφόμενες στο δημοσίευμα πληροφορίες για τον τρόπο και το σκοπό εισόδου του ιδιώτη στις εγκαταστάσεις ΣΝΔ, είναι απολύτως ανακριβείς.

Σύμφωνα με δήλωσή του εισήλθε κατά λάθος στον εξωτερικό χώρο της Σχολής (από την Ακτή Ξαβερίου), χωρίς να προσεγγίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της. Επιπλέον, από τα στοιχεία της υπόθεσης που έχουν περιέλθει στην κατοχή ΓΕΝ, δεν προκύπτει ούτε ότι ο ανωτέρω ιδιώτης ήταν έμπορος ναρκωτικών, ούτε ότι εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στη ΣΝΔ, αλλά ούτε και ότι εισήλθε σε κτίρια της ΣΝΔ.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Η ΣΝΔ ανέφερε άμεσα το συμβάν προς το ΓΕΝ.

β. Το ΓΕΝ διαβίβασε το σχετικό έγγραφο της ΣΝΔ προς τον Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά.

γ. Η ΣΝΔ υπέβαλε με τηλεομοιοτυπία προς το ΓΕΝ τη σχετική αναλυτικότερη ενημερωτική έκθεση του γεγονότος με συνημμένο προς αυτή αντίγραφο βιβλίου συμβάντων του Α.Τ. Καλλίπολης Πειραιώς.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση της ΣΝΔ έκρινε ότι έχουν αναληφθεί εκ μέρους της όλες οι δέουσες ενέργειες για το συμβάν και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος περεταίρω διοικητικής εξέτασης του θέματος με διενέργεια ΕΔΕ.

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 13574/22-03-2011 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδας «Eλεύθερoς Κόσμος» (20.03.2011, συνημμένο δημοσίευμα) την Πέμπτη 03.03.2011 και ώρα 03: 15, συνελήφθη εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, σεσημασμένος έμπορος ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ από την Ναυτονομία και την ΕΛ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στο. Α.Τ. Καλλίπολης όπου και διαπιστώθηκε η ταυτότητα του, δηλαδή έμπορος ναρκωτικών και. τοξικομανής με σωρεία από καταδίκες. Το δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρει πως παρά την σοβαρότητα του θέματος το οποίο. έχει να κάνει με την ασφάλεια των. εγκαταστάσεων\l της ΣΝΔ. και το ηθικό των Σπουδαστών δεν έγινε καμία εσωτερική έρευνα για το σοβαρότατο αυτό συμβάν για να αvαζητηθούv ευθύνες, γεγονός το οποίο συνδέεται με τις κρίσεις των αξιωματικών οι οποίες έγιναν τις ακριβώς επόμενες ημέρες.

Συνεπώς ερωτάσθε,

1. Αληθεύουν οι καταγγελίες του συγκεκριμένου δημοσιεύματος; Συνελήφθη την συγκεκριμένη ημερομηνία έμπορος ναρκωτικών στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ;

2. Τι ενέργειες έγιναν από πλευράς της Σχολής και από το ΥΠΕΘΑ, για την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης; Πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη ΕΔΕ για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος και να καταλογιστούν ευθύνες, και αν ναι ποιο είναι το πόρισμα, και αν δεν έγινε για ποιο λόγο συνέβη αυτό;

Oι Βουλευτές

Αθανάσιος Πλεύρης

Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης

Κάντε ένα σχόλιο