Από 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2011, αντιπροσωπεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων αποτελούμενη από 1 Αξιωματικό και 3 Ευέλπιδες, συμμετείχε στον 10ο ετήσιο διαγωνισμό που αφορά στην εκπαίδευση στο Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων (Law of Armed Conflict, LoAC). Η συμμετοχή της Σχολής Ευελπίδων έγινε για πρώτη φορά και η ομάδα των Ευελπίδων διακρίθηκε για τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό και την αντιμετώπιση των θεμάτων του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 26 Στρατιωτικές Ακαδημίες, όπου δόθηκε η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να δοκιμαστούν βασικές δεξιότητες στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.