Όσοι ασχολούνται με τα θέματα του ΥΠΕΘΑ γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72-76 του νόμου 3883/2010 που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2010 με πρωτοβουλία της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικών Υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει 15ετή διάρκεια. Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και αφού προηγηθεί διεξοδική συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της.

Η πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Άμυνας, μετά από εισήγηση του  Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στο οποίο εισάγεται συνολική πρόταση του Α/ΓΕΕΘΑ για όλους τους Κλάδους.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο συνολικός προϋπολογισμός του Μακροπροθέσμου Προγράμματος της επόμενης 15ετίας θα είναι συντριπτικά μικρότερος σε σχέση με το ΕΜΠΑΕ 2006-2015 που καταργείται. Πιο συγκεκριμένα, σε 15ετή βάση, ο προϋπολογισμός του νέου Μακροπροθέσμου Προγράμματος θα είναι μειωμένος κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 70% σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του ΕΜΠΑΕ 2006-2015, χωρίς να θίγεται καθόλου η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εντυπωσιακή μείωση κατά 70% οφείλεται στο γεγονός ότι το νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα αυστηρής εκτίμησης και αξιολόγησης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού.

Όπως έχει επίσης δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε ετήσια βάση το ποσοστό των αμυντικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού θα βαίνει μειούμενο, ως συνεισφορά των Ε.Δ. στην εθνική προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτό ήδη συνέβη με τους προϋπολογισμούς του 2010 και του 2011 και θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο τα επόμενα έτη στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού της χώρας.

Η προσπάθεια άλλωστε αυτή ωθεί σε διαφανείς και ορθολογικές επιλογές, επιβάλλει την πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων μέσων και κατ’ αποτέλεσμα, βελτιώνει τις επιχειρησιακές αποδόσεις με το μικρότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος.

Η εξέλιξη αυτή έχει φυσικά και τα «θύματά της» και αυτά είναι όσοι είχαν συνηθίσει να παρασιτούν με διάφορους τρόπους στον τομέα των αμυντικών προμηθειών.

ΠΗΓΗ Ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο