Ζούμε σε μια εποχή με ανεργία που ξεπερνά το 15% με χιλιάδες ανέργους επιστήμονες που παρακαλούν για λίγες ώρες εργασίας στα ΤΕΙ και όμως υπάρχουν Δημόσιοι Υπάλληλοι ΕΕΔΙΠ II ΑΣΕΙ που εργάζονται εκεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια!

Πρόσφατα επαρχιακή εφημερίδα αναφέρθηκε στην ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος εις βάρος καθηγητή ΑΕΙ ο οποίος υπέγραψε το διορισμό ενός συμβασιούχου διδάσκοντα ΠΔ407 χωρίς αυτός να έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αντίστοιχα δημοσιεύματα του Κέντρου Ελέγχου Όπλων κατήγγειλαν ότι υπήρχαν ΕΕΔΙΠ ΙΙ ΑΣΕΙ οι οποίοι εργάζονταν στα ΤΕΙ χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια της υπηρεσίας τους. Οι δημόσιοι αυτοί υπάλληλοι ζήτησαν και πέτυχαν μόλις πρόσφατα την άδεια της υπηρεσίας τους αλλά μόνο για τέσσερις ώρες την εβδομάδα και όχι για τις ώρες που αυτοί ζητούσαν. Η άδεια αυτή, που δεν έχει καν υπογραφεί ακόμη, δεν ισχύει φυσικά αναδρομικά αλλά ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και μόνο για τις ημέρες και ώρες που θα ορισθούν πολύ συγκεκριμένα στο μέλλον ώστε να μην προσκρούουν στα καθήκοντα των δημοσίων αυτών υπαλλήλων.

Γιατί λοιπόν δεν διενεργείται ΕΔΕ στο ΤΕΙ που εργάζονταν προκειμένου να διαπιστωθεί πως εγκρίθηκε η σύμβασή τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια της υπηρεσίας τους; Γιατί δεν διακόπηκε η σύμβασή τους από τα ΤΕΙ μόλις έγινε αντιληπτό ότι η σύμβασή τους υπογράφτηκε χωρίς την απαιτούμενη άδεια της υπηρεσίας τους; Γιατί γίνονται δεκτά αυτά τα άτομα στο ΤΕΙ χωρίς να τους καταλογισθούν ευθύνες; Γιατί δεν αναζητούνται οι μισθοί τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντες; Ασφαλώς η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θα πρέπει να ενδιαφερθεί άμεσα για τις καταγγελίες αυτές και να πράξει τα νόμιμα.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα η παράλειψη πειθαρχικής δίωξης των ατόμων αυτών συνιστά παράβαση καθήκοντος. Φυσικά τα άτομα αυτά, που διανύουν ακόμη δοκιμαστική θητεία στο Δημόσιο,  δεν θα πρέπει να μονιμοποιηθούν μετά την επιβολή των σχετικών ποινών – όπως συνέβη σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Μόνο έτσι θα μειωθεί η πολυθεσία των δημοσίων υπαλλήλων και η ανεργία των νέων επιστημόνων (που είναι τέκνα και συγγενείς δημοσίων υπαλλήλων οι ίδιοι – τι ειρωνεία)!

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων επιφυλάσσεται προκειμένου να ζητήσει εν καιρώ την πειθαρχική και ποινική δίωξη όλων των εμπλεκομένων αφού τα σχετικά ποινικά αδικήματα παραγράφονται μετά από πενταετία.

Κάντε ένα σχόλιο