Πρόσφατος έλεγχος που πραγματοποίησαν επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΚΑ έδειξε, ότι τα υγρά απόβλητα που έριχνε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, περιέχουν μεταξύ άλλων βαρέων μετάλλων πολύ μεγάλες ποσότητες του καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου.

Όπως ενημερώθηκα, η ΕΑΒ αρνήθηκε να συνεργαστεί πλήρως με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος επικαλούμενη «εθνικό συμφέρον», ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε αντιπαράθεση των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, καθώς το πρώτο ζητά να εξαιρεθεί η ΕΑΒ από την περιβαλλοντική νομοθεσία!

Γεγονός παραμένει, ότι η ΕΑΒ, επικαλούμενη την κρισιμότητα του ρόλου και των δραστηριοτήτων της, αλλά και τα συμβόλαια συντήρησης αεροσκαφών με το ΝΑΤΟ, εδώ και χρόνια παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Χαρακτηριστικά αναφέρω δημοσιεύματα που επισημαίνουν, ότι η ΕΑΒ έχει αναλάβει από την αμερικάνικη εταιρεία Lockheed Martin, που κατασκευάζει τα F 16, έργο συντήρησης (αφαίρεση βαφής και επιχρωμίωση) πολεμικών αεροσκαφών F16, όταν καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν δέχτηκε να γίνουν αυτές οι εργασίες στο έδαφος της. Στο παρελθόν, παρόμοιες εργασίες γίνονταν στις ΗΠΑ και είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές (με βασικό υπαίτιο το εξασθενές χρώμιο).

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καντερές και συνεχίζει αναφέροντας ότι ο εντοπισμός εξασθενούς χρωμίου στα υγρά απόβλητα μίας δημόσιας επιχείρησης, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία. Ρωτάει λοιπόν τον ΥΕΘΑ

1. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του Ασωπού κι ενώ έχουν επιβληθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος μέτρα συμμόρφωσης και πρόστιμα σε όλες σχεδόν τις εταιρείες της περιοχής, τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί στην ΕΑΒ για την διαπιστωμένη ρύπανση του περιβάλλοντος;

2. Ισχύει, ότι το Υπουργείο Αμύνης ζητά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την εξαίρεση της ΕΑΒ από τους περιορισμούς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας;

3. Διαθέτει η ΕΑΒ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων;

4. Ισχύει, ότι η ΕΑΒ έχει αναλάβει το έργο συντήρησης (αφαίρεση βαφής και επιχρωμίωση) πολεμικών αεροσκαφών F 16, όταν καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν δέχτηκε να γίνουν αυτές οι εργασίες στο έδαφος της;

Σε απάντηση του ο ΥΕΘΑ δηλώνει

Η Ε.Α.Β ουδέποτε αρνήθηκε να συνεργασθεί με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος επικαλούμενη εθνικό συμφέρον ή άλλους λόγους. Σε όλους τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και οι άλλες αρμόδιες αρχές στην Ε.Α.Β., παλαιότερους και πρόσφατους, έχει διαπιστωθεί ότι οι ποιοτικές παράμετροι των υγρών αποβλήτων της Ε.Α.Β. είναι εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων σε βαρέα μέταλλα ή σε εξασθενές χρώμιο.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί ρύπανση από την λειτουργία της Ε.Α.Β., έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση δύο φορές πρόστιμα για παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Το πρώτο, ύψους €150.000, επιβλήθηκε το 2008 και αφορούσε αποθήκευση βιομηχανικών λασπών, ενώ το δεύτερο, ύψους €211.000, επιβλήθηκε το 2010 και αφορούσε τα αέρια απόβλητα και αμφισβήτηση ισχύουσας αδειοδότησης. Και οι δύο παραβάσεις δεν σχετίζονται με ρύπανση ή υπέρβαση ορίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον Ασωπό ποταμό, ενώ η ΕΑΒ έχει προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για την ακύρωση των ανωτέρω δύο προστίμων.

Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης δεν έχει ζητήσει την εξαίρεση της Ε.Α.Β. από τους περιορισμούς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ η εταιρεία έχει υποβληθεί στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έχει υποβάλει τις σχετικές μελέτες και έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων.

Η Ε.Α.Β. διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων ήδη από το έτος 2001. Η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί το 2006 και προσφάτως το 2010 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 165422/14.05.2010 Κ.Υ.Α.). Ήδη έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως, μελέτες και φάκελος για την εκ νέου τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας υπ’ αριθμ. 20488/2010 Κ.Υ.Α. για την λεκάνη του Ασωπού.

Επίσης, η Ε.Α.Β. διαθέτει άδεια διαχειρίσεως επικινδύνων αποβλήτων (υπ’ αριθμ. πρωτ. 41109/4594/11.06.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), η οποία έχει χορηγηθεί κατόπιν υποβολής μελέτης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

Η Ε.Α.Β. κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού είχε αναλάβει την συντήρηση των μαχητικών αεροσκαφών F-16, που σταθμεύουν στην Ευρώπη,  της Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. (USAF). Στην τελική φάση του εν λόγω διαγωνισμού συμμετείχαν εκτός της ΕΑΒ, η Ολλανδική FOKKER και η Βελγική SABCA και το πρόγραμμα εκτελέσθηκε με επιτυχία από το 2007 έως τον  Απρίλιο 2011.

Η προετοιμασία βαφής και η βαφή των μαχητικών αεροσκαφών F-16 γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και πραγματοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τα ίδια υλικά και την ίδια μέθοδο.  Επί πλέον η ΕΑΒ για τον αποχρωματισμό των αεροσκαφών κατασκεύασε τη νέα Μονάδα Αποχρωματισμού Μαχητικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με την χρήση πλαστικών σφαιριδίων, που συνδυάζει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Μονάδα αυτή είναι στην αιχμή της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, καθώς είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, κατά την λειτουργία της δεν εκπέμπονται πτητικές ουσίες (VOC’s) και δεν δημιουργούνται υγρά απόβλητα, ενώ τα ίδια τα πλαστικά σφαιρίδια ανακυκλώνονται επί τόπου και επαναχρησιμοποιούνται.

Κάντε ένα σχόλιο