Ένα διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής πολιτείας είναι η υλοποίηση των νομοθετημάτων που ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο. Η φράση «Νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται» ακούγεται από μεγάλη μερίδα των πολιτών. Απάντηση σε αυτό το πρόβλημα δεν έχει δοθεί από το ελληνικό κράτος. Από ένα κράτος που συνεχίζει να νομοθετεί συνεχώς, χωρίς να έχει εξετάσει ποτέ εάν αφενός οι νόμοι αυτοί εφαρμόζονται και αφετέρου εάν οι νόμοι αυτοί είναι αποτελεσματικοί. Δηλαδή εάν λειτουργούν προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας και όχι συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Η εφαρμογή και πολύ περισσότερο η αποτελεσματικότητα των νόμων που ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο αναδεικνύει και την σοβαρότητα του κράτους. Εάν και το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις σήμερα που η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρόσφατα δημοσιεύματα αποδεικνύουν ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ψηφίζει νόμους αλλά δεν τους εφαρμόζει.

Είναι ενδεικτικό ότι από τον Οκτώβριο του 2009 που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχουν ψηφιστεί περισσότεροι από 70 νόμοι, για την εφαρμογή των οποίων απαιτούνται περισσότερες από 1200 υπουργικές αποφάσεις και διατάγματα. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί λιγότερα από 400. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του νόμου για την απελευθέρωση τα)ν επαγγελμάτων που ήταν πολύ γενικός και ασαφής και δεν έχει προχωρήσει η υπογραφή υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων προκειμένου να μην δυσαρεστήσει κανείς κανέναν.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής Μιχαήλ Μπεκίρης. Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.  Πόσους νόμους έχει ψηφίσει το Υπουργείο που διοικεί από τον Οκτώβριο του 2009;

2.  Πόσα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις χρειάστηκαν για τον κάθε νόμο;

3.  Πόσοι από τους νόμους αυτούς εφαρμόζονται ήδη;

4.  Από τους νόμους που δεν εφαρμόζονται σε ποιο στάδιο εφαρμογής βρίσκεται το Υπουργείο και πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης εφαρμογή των νόμων;

5.  Από τους νόμους που ήδη εφαρμόζονται ποια είναι τα αποτελέσματα που οδηγούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πολίτη, της κοινωνίας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος;

Σε απάντησή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος δηλώνει

Από τον Οκτώβριο του 2009 έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων δύο νόμοι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ:

α) Ο Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 167/24-9-2010.

β) Ο Ν. 3885/2010 «Κύρωση συμβάσεων σχετικών με το μέλλον των ΕΝΑΕ και τα προγράμματα των υποβρυχίων του Π.Ν.», ΦΕΚ Α΄171/29-9-2010.

Οι παραπάνω νόμοι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τη επιφύλαξη ορισμένων διατάξεων του Ν. 3883/2010 που εφαρμόστηκαν από 1-1-2011 και κάποιων που θα εφαρμοστούν από 1-1-2012. Κατ’ εξουσιοδότηση των δύο νόμων παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της έκδοσης αποφάσεων προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, για τον Ν. 3883/2010 έχουν ήδη εκδοθεί επτά Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται οι έξι από αυτές, καθώς στην έβδομη εκκρεμεί η υπογραφή ΚΥΑ με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ επιπλέον έξι βρίσκονται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας. Ομοίως, υπό τελική επεξεργασία τελούν και τέσσερα προεδρικά Διατάγματα, κατ’ εξουσιοδότηση του ιδίου νόμου η έκδοση των οποίων όμως δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του νόμου. Όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί αναρτήθηκαν με βάση τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η σπουδαιότητα των ανωτέρω νόμων είναι αναμφισβήτητη, καθώς ο μεν πρώτος διαμορφώνει το βασικό σχήμα ιεραρχίας και σταδιοδρομικής πορείας των στελεχών των Ε.Δ., ρυθμίζει τη νέα κάθετη δομή διοίκησης των Ε.Δ. και διάφορα διοικητικού χαρακτήρα θέματα, τροποποιεί και εκσυγχρονίζει τη στρατολογική νομοθεσία και επιφέρει τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου προκειμένου να αποκατασταθούν οι πολεμιστές της Κύπρου, ο δε δεύτερος κυρώνει τις συμβάσεις μεταβίβασης των ΕΝΑΕ και των προγραμμάτων των υποβρυχίων του Π.Ν., οι οποίες κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν ως επωφελείς και συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο.

Κάντε ένα σχόλιο