Σίγουρα δεν πρέπει να κληθούν στο Αντάμωμα των Βλάχων οι διαχειριστές της ιστοσελίδας της Κυβέρνησης. Ο διαδικτυακός τόπος http://opengov.gr «Ανοικτή Διακυβέρνηση» δημιουργήθηκε από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου. Η αρμοδιότητα χρήσης που ανήκει στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η δημιουργία και η λειτουργία του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου σκοπεύει στην προσφορά υπηρεσιών ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικών εφαρμογών που αφορούν την «Ανοικτή Διακυβέρνηση».

Μια εξ αυτών των υπηρεσιών είναι η δημοσιοποίηση προσκλήσεων ενδιαφέροντος για την πλήρωση καίριων θέσεων ευθύνης στον κυβερνητικό και στον κρατικό μηχανισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, Διοικήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων, επιστημονικό προσωπικό κ.α.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον οποιοδήποτε πολίτη, απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή Φόρμας Υποβολής που διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο http://opengov.gr «Ανοικτή Διακυβέρνηση». Στη συγκεκριμένη ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ υπάρχει η κατηγορία ΓΛΩΣΣΕΣ, όπως ο ενδιαφερόμενος – υποψήφιος οφείλει να επιλέξει για τη ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και για άλλες ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ που ομιλεί και χειρίζεται. Η επιλογή σε κάθε μία από αυτές τις υποκατηγορίες πρέπει να γίνει από μία λίστα που διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο.

Στη λίστα των γλωσσών από τις οποίες πρέπει να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος – υποψήφιος συμπεριλαμβάνονται δεκάδες γλώσσες από ολόκληρη την υφήλιο με πρώτη τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ωστόσο αλγεινή εντύπωση και σοβαρότατα ερωτηματικά προκαλεί μεταξύ άλλων η καταγραφή στην κατηγορία των ξένων γλωσσών και των εξής επιλογών: ΠΟΝΤΙΑΚΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΛΑΧΙΚΑ!

Επειδή η γλώσσα αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας κάθε πολίτη. Η επιλογή μίας γλώσσας ως «μητρικής» ή ως «ξένης» εκφράζει και οριοθετεί την εθνική του συνείδηση, η ως άνω άρα κατάταξη (κατηγοριοποίηση) των ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΩΝ, ΒΛΑΧΙΚΩΝ, ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ στις ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ δημιουργεί τη βάση για τον χαρακτηρισμό ως «αλλοδαπών» ή «εθνοτικών μειονοτήτων» των Ελλήνων που ομιλούν τα γλωσσικά αυτά ιδιώματα.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Μαργαρίτης Τζίμας και κατόπιν των ανωτέρω επερωτώνται ο κ. Πρωθυπουργός και οι κ. Υπουργοί,

1. Γνωρίζουν και εγκρίνουν τις επιλογές των ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΩΝ και ΒΛΑΧΙΚΩΝ γλωσσικών ιδιωμάτων στην καταγραφή τους στην κατηγορία των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ του διαδικτυακού τόπου http://opengov.gr «Ανοικτή Διακυβέρνηση»;

2. Με ποια λογική, αιτιολογία και κριτήριο συμπεριλήφθηκαν τα ΠΟΝΤΙΑΚΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ και ΒΛΑΧΙΚΑ ως επιλογές στην κατηγορία των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ;

3. Ειδικότερα για τα ΠΟΝΤΙΑΚΑ με ποια αιτιολογία θεωρούνται διαφορετική ή ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ως προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

4. Αναγνωρίζονται ως ξένες γλώσσες τα ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ και ΒΛΑΧΙΚΑ από την Ελληνική πολιτεία;

5. Αναγνωρίζονται ως μειονότητες Πόντιοι, Αρβανίτες και Βλάχοι στην Ελλάδα που ομιλούν την αντίστοιχη ξένη προς την Ελληνική γλώσσα;

6. Μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα παραπάνω δεν θα χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα για την υποστήριξη της θέσης περί ύπαρξης εθνοτικών ή εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα;

7. Προτίθεται να τροποποιήσουν τις επιλογές στην κατηγορία ΓΛΩΣΣΕΣ με ενδεχόμενη απάλειψη των επιλογών ΠΟΝΤΙΑΚΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΛΑΧΙΚΑ;

8. Εάν δεν τους βρίσκουν σύμφωνους οι σημερινές επιλογές που προσφέρονται στην κατηγορία ΓΛΩΣΣΕΣ, προτίθενται να αναζητήσουν ευθύνες από όσους τις διαμόρφωσαν;

Από την επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου που κατέθεσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Δράμας κ. Μαργαρίτης Τζίμας για το γεγονός ότι σε ιστοσελίδα της Κυβέρνησης αναφέρονται τα ποντικά ως ξένη γλώσσα.