Στη Θάσο λειτουργεί εδώ και λίγα χρόνια ένας μετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται εγκατεστημένος στο νέο λιμάνι της πόλης της Θάσου. Με βάση τις μετρήσεις του εν λόγω μετεωρολογικού σταθμού αποφασίζεται αρμοδίως η  έκδοση απαγορευτικού απόπλου σκαφών σε ημέρες με δυσχερείς καιρικές συνθήκες. Μέχρι την εγκατάσταση του σταθμού αυτού, γινόταν χρήση των μετρήσεων αντίστοιχου σταθμού ο οποίος βρίσκεται σε μια από τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου στα ανοιχτά του Πρίνου. Γεγονός είναι, πάντως ,ότι υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τα τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία.

Στο νησί ακούγονται παράπονα για τη λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού στο λιμάνι και για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του. Συζητείται έντονα το αν έχει χωροθετηθεί σωστά ο σταθμός, κατόπιν μελέτης για να βρεθεί το καταλληλότερο σημείο μέτρησης ώστε να παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα, που θα εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ Βουλευτής κ. Σάββας Εμινίδης. Ερωτάται λοιπόν ο κ. Υπουργός

1. Έχει μελετηθεί η σωστή χωροθέτηση του μετεωρολογικού σταθμού στο λιμάνι της Θάσου ώστε να εκδίδει ασφαλή αποτελέσματα;

2. Είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο για την απαγόρευση απόπλου των πλοίων ή μήπως χρειάζεται εκσυγχρονισμό;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Προκειμένου να υποστηριχθεί μετεωρολογικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πορθμειακή γραμμή Κεραμωτής – Θάσου κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχαν άλλες. Ως ενδεδειγμένη λύση επιλέχθηκε η τοποθέτηση στην ξηρά και σε κατάλληλο σημείο Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΑΜΣ). Επειδή στα πλαίσια του προγράμματος αναβάθμισης του δικτύου των σταθμών της ΕΜΥ, η εγκατάσταση σταθμού στη Θάσο δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητές της, με ευθύνη ναυτιλιακής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη γραμμή Κεραμωτή-Θάσος, αγοράστηκε ΑΜΣ με προδιαγραφές που υπέδειξε η ΕΜΥ, τοποθετήθηκε σε χώρο που επίσης υποδείχθηκε από την ΕΜΥ και τέλος παραχωρήθηκε σε αυτήν ώστε να ενταχθεί στο δίκτυό της.

Η επιλογή της θέσης έγινε από προσωπικό της ΕΜΥ, το οποίο υπέδειξε την εν λόγω θέση για την οποία οι μετρήσεις που παρέχονται κρίνονται αξιόπιστες. Η θέση επιλέχθηκε έχοντας σαν πρωταρχικό κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων για τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο και συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες, όπως η δυνατότητα παραχώρησης στην ΕΜΥ του ενδεδειγμένου χώρου, η λειτουργία του ΑΜΣ σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία και αλατότητα), η εύκολη πρόσβαση για την εγκατάσταση και κυρίως την τακτική-έκτακτη συντήρηση, η επαρκής προφύλαξη από βανδαλισμούς κ.α.

Διευκρινίζεται ότι η ακρίβεια των μετρήσεων του εν λόγω ΑΜΣ δεν αρκεί από μόνη της για την έκδοση ασφαλών προγνώσεων. Σημαντικό ρόλο στην εν λόγω διαδικασία παίζει η εμπειρία των μετεωρολόγων, οι οποίοι συνεκτιμούν τη γενικότερη καιρική κατάσταση που επικρατεί, καθώς και τα αποτελέσματα των μοντέλων πρόγνωσης για τον άνεμο και το κύμα, προκειμένου να εκδώσουν τα Ειδικά Δελτία για την υποστήριξη της πορθμειακής γραμμής.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι μετρήσεις που λαμβάνονται από το ανεμόμετρο που είναι εγκατεστημένο (όχι από την ΕΜΥ­) στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου στον Πρίνο, σε καμιά περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές του ΑΜΣ Θάσου, καθώς η θέση είναι διαφορετική, ενώ οι μετρήσεις γίνονται με διαφορετική μέθοδο. Επιπλέον, οι μετρήσεις του ανεμομέτρου της εξέδρας του Πρίνου λαμβάνονται από το Δεκέμβριο του 2006 μόνο 1-2 φορές το 24ωρο, αποκλειστικά για να συνεκτιμηθούν από τους μετεωρολόγους στην έκδοση του Ειδικού Δελτίου που αφορά στην υποστήριξη των σκαφών που μεταφέρουν προσωπικό και εφόδια από τον λιμένα Γης Καβάλας στην εξέδρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν γινόταν χρήση τους για την έκδοση του Τακτικού Δελτίου της ΕΜΥ για το Θρακικό Πέλαγος πριν την εγκατάσταση του ΑΜΣ στη Θάσο, η οποία έγινε το Μάρτιο του 2005 οπότε και ξεκίνησε η έκδοση των Ειδικών Δελτίων για την πορθμειακή γραμμή Κεραμωτή-Θάσος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ως άνω Ειδικά Δελτία, όπως και οποιοδήποτε άλλη πρόγνωση που εκδίδει η ΕΜΥ, έχουν ως γνώμονα πρώτα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ζωής και δευτερευόντως οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.

Κάντε ένα σχόλιο