ΥΕΘΑ:Ο αναφερόμενος στο δημοσίευμα της Real News αξιωματικός ζήτησε από την  υπηρεσία του, όπως έχει νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε πολίτης και βεβαίως κάθε αξιωματικός, να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον τρόπο αξιολόγησης των προσόντων του στο παρελθόν, αξιολόγηση που είχε ως αποτέλεσμα την δυσμενή κρίση του και την αποστρατεία του με τον βαθμό του αρχιπλοιάρχου ε.α. το 2007. Είχε άλλωστε προηγηθεί η έκδοση ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την κρίση του έτους 2007 του παραπάνω αξιωματικού. Η Διοίκηση και εν προκειμένω τα αρμόδια όργανα του ΠΝ, έχει εκ του Συντάγματος (άρθρο 95) υποχρέωση συμμόρφωσης στην ακυρωτική αυτή απόφαση, τυχόν δε μη συμμόρφωση συνιστά παράβαση καθήκοντος, ποινικά ελεγχόμενη.

Η διαδικασία αυτή, που είναι συνήθης σε όλους του κλάδους των ΕΔ, είχε ως αποτέλεσμα απλώς να μεταβληθεί νομικά ο χρόνος αποστρατείας του παραπάνω αξιωματικού, από το 2007 στο 2008, επειδή αυτό κατέστη υποχρεωτικό κατά νόμο με βάση τις καταθέσεις των διοικητών-αξιολογητών που είχαν αξιολογήσει τα προσόντα του παραπάνω αξιωματικού στο παρελθόν.

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο έκρινε, όμως, ενόψει όλων των στοιχείων του φακέλλου, ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω εξέλιξής του (προαγωγής του στον βαθμό του υποναυάρχου ε.α). Κι έτσι, ο παραπάνω αξιωματικός παρέμεινε στον βαθμό του αρχιπλοιάρχου ε.α. με τον οποίο είχε αποστρατευτεί και αρχικά και τελικά.

Είναι συνεπώς προφανές ότι το δημοσίευμα είναι ανακριβές. Για τις παραδόσεις και το κύρος του ΠΝ μεριμνά η ίδια η φυσική ηγεσία του κλάδου, η οποία και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Κάντε ένα σχόλιο