Καθημερινά είναι τα δημοσιεύματα για καινούριους συμβούλους, άτυπους και μη, που προσλαμβάνονται στα Υπουργεία για να «δώσουν τα φώτα τους». Σε μια εποχή που κόβονται παντός είδους παροχές σε έχοντες και μη έχοντες, υπάρχουν χρήματα για νέους συμβούλους.

Παράλληλα είναι γνωστό ότι τόσο στο στενό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο  τομέα εργάζεται μια στρατιά πτυχιούχων και έμπειρων υπαλλήλων που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις γνώσεις τους.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Νίκος Ι. Νικολόπουλος. Κατόπιν τούτων ερωτάται ο ΥΕΘΑ:

1.      Πόσους συμβούλους άτυπους και μη απασχολεί το Υπουργείο σας και οι εποπτευόμενοι φορείς;

2.      Πόσους απασχολούσε κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010;

3.      Ποιο το κόστος των αποδοχών των εν λόγω συμβούλων;

4.      Ποιο το κόστος των αποδοχών τους κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010;

Σε απάντησή του ο ΥΕΘΑ δηλώνει

Κατά τα έτη 2008-2009 υπηρετούσαν στα γραφεία του Υπουργού – Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, έξι (6) ειδικοί σύμβουλοι-συνεργάτες και από το έτος 2010 υπηρετούν στα γραφεία του Υπουργού-Αναπληρωτή Υπουργού πέντε (5) ειδικοί συνεργάτες και ένας (1) ειδικός σύμβουλος.

Οι συνολικές αποδοχές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών κατά τα έτη 2008 και 2009 ανήλθαν στο ποσό των 103.065,63€ και 69.697,34€ αντίστοιχα. Το έτος 2010 οι συνολικές τους αποδοχές ανέρχονται σε 75.461,12€.

Όσον αφορά στους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΘΑ, κατά τα έτη 2008-2010 απασχολούνταν οι ακόλουθοι σύμβουλοι στην εταιρεία ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:

1.                    Ένας Οικονομικός Σύμβουλος από 14/3/2008 έως 13/3/2009 με κόστος 19.200€ πλέον ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και από 22/4/2009 έως 21/4/2010 με κόστος 19.200€ πλέον ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

2.                    Ένας Σύμβουλος Πυρασφάλειας από 1/8/2007 έως 31/7/2008 με μηνιαίο κόστος 1.800€ πλέον ΦΠΑ και από 1/8/2009 έως 31/7/2010 με μηνιαίο κόστος 1.870€ πλέον ΦΠΑ.

3.                    Ένας Σύμβουλος Επιχειρήσεων από 21/1/2008 έως 20/1/2010 με ετήσιο κόστος 30.000€ πλέον ΦΠΑ.

Κάντε ένα σχόλιο