Το 1998 η πολιτεία αναγνώρισε με το αρ. 21 του Ν. 2641 (ΦΕΚ 211/τΑ/15-9-98) ότι το διάστημα 20-7-74 ως 20-8-74 ήταν πολεμική περίοδος στην Κύπρο. Παρά ταύτα οι ήρωες Αξιωματικοί και Οπλίτες της ΕΛΔΥΚ που αντισταθήκαν στον “Αττίλα 1» και «Αττίλα 2», δεν έχουν τύχει όλα αυτά τα χρόνια της αναγνώρισης και της τιμής της Ελληνικής Πολιτείας για την πολεμική τους Αρετή και για την προσφορά τους στην Πατρίδα. Οι ήρωες της ΕΛΔΥΚ του 1974 και οι οικογένειες τους δεν έχουν τύχει ανάλογης αναγνωρίσεως και εξισώσεως με τους αγωνιστές των άλλων πολεμικών αγώνων της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι βουλευτές κ. Αθανάσιος Πλεύρης και κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ

Α) Για ποιο λόγο δεν αναγνωρίζει η Πολιτεία τους αγώνες των Αξιωματικών και Οπλιτών της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974;

Β) Τι προτίθεστε επιτέλους να πράξετε για την αναγνώριση των αγώνων και της θυσίας όλων αυτών των Ελλήνων ηρώων;

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Για τους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα του 1974 στην Κύπρο ισχύουν οι ακόλουθες ευεργετικές ρυθμίσεις:

α. Με το Ν.Δ. 1044/1971 άρθρο 13 παρ.4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 82 Ν.3883/2010, καθίστανται δικαιούχοι αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

β. Ένα μέρος των πολεμιστών της Κύπρου, καλύπτεται από τις προστατευτικές διατάξεις του Ν.2643/1998 άρθρο 1 παρ.1δ (μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών).

γ. Με τον Ν. 3883/2010 άρθρο 83 παρ.1 παρέχεται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εσωτερικών ασθενών χωρίς τον όρο της απορίας. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τους συζύγους των ανωτέρω δικαιούχων, εφόσον δεν δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

δ. Μεταφορά των πολεμιστών με αεροσκάφη της Πολιτικής Αεροπορίας στην Κύπρο για τις επετειακές εκδηλώσεις.

ε. Ένταξη στις ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Ν.3648/2008 άρθρο 11 παρ.1β’).

Κάντε ένα σχόλιο