Στις 24-7-2008 εκδόθηκε στο τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π η υπ΄αριθμόν 6Κ/2008 προκήρυξη με Φ.Ε.Κ. 362/24-07-2008 για πλήρωση 531 θέσεων τακτικού προσωπικού σε διάφορους τομείς του Δημοσίου εκ των οποίων οι 394 θέσεις αφορούσαν τη στελέχωση Τεχνικού Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (107 θέσεις στο ΓΕΑ-189 θέσεις στο ΓΕΣ και 98 θέσεις στο ΓΕΝ) για την κατηγορία Δ.Ε. Μετά την παρέλευση δύο (2) περίπου ετών στις 26-03-2010 με τεράστια καθυστέρηση δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Φ.Ε.Κ. 245/26-03-2010 τεύχος Γ΄. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να βρίσκονται σε αναμονή μαζί με υποψήφιους από νεότερες προκηρύξεις και δεν τους δόθηκε προτεραιότητα από την επιλεκτική δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, παρόλο που η 6Κ/08 είναι από τις παλαιότερες προκηρύξεις.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι η διαδικασία της πρόσληψης έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά την έκδοση των οριστικών τους αποτελεσμάτων και όμως ανεστάλη η διαδικασία διότι ψηφίστηκε ο Ν. 3833/2010 που προβλέπει γενικώς και αορίστως ότι οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31-12-2013. Επίσης, στις 22-10-2010 ανακοινώθηκε ότι, όλοι οι επιτυχόντες μέσω Α.Σ.Ε.Π. που τα οριστικά τους αποτελέσματα εκδόθηκαν εντός του έτούς 2009 θα διοριστούν έως το τέλος του 2010, χωρίς να γίνεται λόγος για τους συγκεκριμένους επιτυχόντες, που τα οριστικά αποτελέσματα τους ανακοινώθηκαν μετά από δύο (2) έτη από την έκδοση της προκήρυξης τους, παρ΄όλο που το σύνολο των επιτυχόντων των προκηρύξεων του έτους 2008, έχουν τοποθετηθεί.

Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός, ότι αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, δεν ζητούμε την άμεση πρόσληψη τους αλλά την προτεραιότητα ως προς την απορρόφηση αυτών των ατόμων στην περίπτωση που θα προσλάβετε άτομα στο Δημόσιο.

Αυτά δηλώνουν οι Βουλευτές κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, κ. Αθανάσιος Πλεύρης,  κ. Ιωάννης Κοραντής και ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση των επιτυχόντων;

2. Θα υπάρξει άμεση προτεραιότητα στην απορρόφηση τους, στην περίπτωση που θα προσληφθούν άτομα στο Δημόσιο;

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Σύμφωνα με τον Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) άρθρο 10 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) άρθρο 47 παρ. 18 και το Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) άρθρο 18 παρ. 9, ισχύει αναστολή προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄): «Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β’ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012». Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται πως «Για το διορισμό των επιτυχόντων των παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3528/2007», δηλαδή δεν εφαρμόζεται ο υποχρεωτικός διορισμός των επιτυχόντων εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε την 18-2-2011 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 δεν πρέπει να προβούν στην έκδοση και δημοσίευση αποφάσεων διορισμού/πρόσληψης προσωπικού, καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης απόφασης διορισμού τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, πριν εκδοθούν αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες θα καθορίζονται οι προτεραιότητες και θα κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα προτεραιότητας.

Οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 ή εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθορίστηκαν την 1-3-2011 με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, στην οποία αναφέρεται ότι ο τομέας της Άμυνας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων.

Αναμένεται η έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), με την οποία θα κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα, βάσει των αναγκών τους.

Οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν υποβληθεί με το Φ.470.1/2/57/ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ/14-1-2011 έγγραφο, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις διορισμού των επιτυχόντων της 6Κ/2008 Προκήρυξης, ενώ την 24-3-2011 εστάλη και επιστολή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να επισπευστούν οι σχετικές διαδικασίες.

Ένα σχόλιο στο “Διορισμοί επιτυχόντων ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας”
  1. Ο/ΗΑνώνυμος λέει:

    i survived all wars to see a negro anaskolpisti get sword from greek general thats what terify me about today greek army

  2.  
Κάντε ένα σχόλιο