Η γερμανική εταιρία HDW κατήγγειλε τη σύμβαση υποκατασκευής που είχε συνάψει με τα ΕΝΑΕ για το πρόγραμμα «Ποσειδών» που περιλαμβάνει και τη ναυπήγηση των δύο νέων υποβρυχίων Τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το μέλλον της κατασκευής των νέων υποβρυχίων.

Επειδή] σε καμία περίπτωση από την εξέλιξη αυτή δεν μπορούν να πληγούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.

Επειδή η εξέλιξη αυτή δε μπορεί να παρεμποδίσει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παραλαβής των υποβρυχίων αυτών.

Επειδή το ελληνικό δημόσιο κατέβαλλε συγκεκριμένα ποσά μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 3885 του 2010.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Μαργαρίτης Τζίμας και ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

1. Κινδυνεύει η ακύρωση της ναυπήγησης του προγράμματος των νέων υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού από την καταγγελία της σύμβασης της γερμανικής εταιρίας;

2. Πόσα χρήματα κατέβαλλε το ελληνικό δημόσιο στη γερμανική εταιρία για την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης που καταγγέλθηκε; Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πλέον το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και το μέλλον των εργαζομένων σε αυτά;

Σε απάντηση του ο ΥΕΘΑ δήλωσε:

Για το ζήτημα αυτό ενημέρωσα ήδη τη Βουλή τόσο στο επίπεδο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας όσο και στο επίπεδο της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας 2009/81/Ε.Κ. Συνοψίζω ως εξής:

Η HDW κατήγγειλε τη σύμβαση υποκατασκευής που είχε συνάψει με τα ΕΝΑΕ για το πρόγραμμα  «Ποσειδών» που περιλαμβάνει και τη ναυπήγηση των δύο νέων υποβρυχίων Τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού. Η καταγγελία δεν αφορά την σύμβαση που υπεγράφη σε εκτέλεση του ν.3885/2010 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, της ΕΝΑΕ, της HDW και της Abu Dhabi Mar, αλλά την περαιτέρω σύμβαση που συνδέει τον ανάδοχο (ΕΝΑΕ) με τον κύριο υποκατασκευαστή (HDW) και όχι το Πρόγραμμα «Αρχιμήδης», αλλά μόνο το Πρόγραμμα «Ποσειδών» που αρχικώς προέβλεπε τον εκσυγχρονισμό τριών παλαιών υποβρυχίων Τύπου 209 και μετά την τροποποίησή του, την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του υποβρυχίου «Ωκεανός» Τύπου 209 και την κατασκευή δύο υποβρυχίων Τύπου 214. Η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με πράξεις ή παραλείψεις του ελληνικού Δημοσίου, αλλά οφείλεται σε διαφωνίες που έχουν προκύψει μεταξύ της σημερινής ιδιοκτησίας των ΕΝΑΕ (Privinvest Shipbuilding/Abu Dhabi Mar) και της Thyssen Krupp Marine Systems/HDW, όχι μόνον για τα ζητήματα που αφορούν τα ΕΝΑΕ και τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και γενικότερα την συνεργασία των δύο πλευρών στη Γερμανία και τα Η.Α.Ε.

Τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου είναι πλήρως διασφαλισμένα με τον ν. 3885/2010 και η εξέλιξη αυτή δεν παρεμποδίζει την παραλαβή, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, των τριών υποβρυχίων Τύπου 214 που βρίσκονται έτοιμα στα ΕΝΑΕ και έχουν περιέλθει ήδη κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο χάρη στις ρυθμίσεις του ν. 3885/2010.

Εξίσου διασφαλισμένα είναι τα ποσά που κατέβαλε το ελληνικό Δημόσιο μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3885/2010 που αφορούν στην ολοκλήρωση της Σύμβασης «Αρχιμήδης» καθώς και τα υλικά υποστήριξης των υποβρυχίων Τύπου 209 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Τα δε ποσά που κατεβλήθησαν για την Σύμβαση «Ποσειδών», ούτως ή άλλως βρίσκονται ακόμη στα χέρια των ΕΝΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά για τη σύμβαση «Ποσειδών» που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) και αφορούν στην κατασκευή των 2 νέων Υ/Β τ. 214 είναι 132,25 εκατ. Ευρώ και αναλύονται ως εξής:

(1) 27 Οκτ 10 : 50 εκατ. Ευρώ

(2) 15 Νοε 10: 50 εκατ. Ευρώ

(3) 15 Φεβ 11: 32,25 εκατ. Ευρώ

Από τα ανωτέρω ποσά τα ΕΝΑΕ έχουν παρακρατήσει τα ποσοστά / μερίδια που αναλογούν στον κύριο Υποκατασκευαστή τους (ΤKMS-ΗDW), από τις μεταξύ τους συμβάσεις, δηλ συνολικό ποσό 54,25 εκατ. Ευρώ (36+18,250). Η διοίκηση των ΕΝΑΕ ενόψει της καταγγελίας της υποκατασκευαστικής σύμβασης από την HDW/TKMS ζήτησε από το Ελληνικό Δημόσιο να μην προβεί στην επόμενη πληρωμή. Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει ζητήσει από τα ΕΝΑΕ να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη των ποσών που έχουν καταβληθεί και αφορούν το πρόγραμμα «Ποσειδών».

Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταστήσει σαφές σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους του (ΕΝΑΕ/ADM/Privinvest Shipbuilding-HDW/TKMS) ότι η μεταξύ τους ανακύψασα διαφορά επηρεάζει την εκτέλεση της σύμβασης του προγράμματος «Ποσειδών» και άρα τα έννομα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία και θα προστατευθούν με κάθε νόμιμο τρόπο. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέστησε επίσης σαφές ότι δικαιοπρακτικό θεμέλιο της όλης συμφωνίας και του ν.3883/2010 είναι η συμμετοχή της HDW/TKMS ως υποκατασκευαστή των Υ/Β. Ως επείγον δε και άμεσο ζήτημα το Ελληνικό Δημόσιο έθεσε την παράδοση και τις εν πλω δοκιμές του Υ/Β «Ωκεανός» για τον εκσυγχρονισμό του οποίου κατεβλήθησαν κατά την περίοδο 2002-2009 περίπου 400 εκατ. Ευρώ.

Κάντε ένα σχόλιο