Το ΓΕΣ εκδήλωσε ενδιαφέρον για την προμήθεια των αναφερομένων αρμάτων, μετά από έγγραφο της Αμερικάνικης πλευράς σχετικά με την πρόθεση των ΗΠΑ για δωρεάν παραχώρηση στην Ελλάδα 400 αρμάτων μάχης Μ1Α1 ABRAMS. Το θέμα είναι σε εξέλιξη καθόσον αναμένεται, αφενός η τελική έγκριση της παραχώρησης τους από την Αμερικάνικη πλευρά και αφετέρου η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας σχετικά με την αποδοχή ή μη της δωρεάς. Ως εκ τούτου, λεπτομέρειες όπως, οι σειριακοί αριθμοί των υποψήφιων για προμήθεια αρμάτων δεν είναι γνωστές, καθόσον η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Αναφορικά με τον χρησιμοποιούμενο τύπο πυρομαχικών επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τηρείται απαρέγκλιτα από την Ελλάδα, απαγορεύεται η προμήθεια και χρησιμοποίηση βλημάτων με απεμπλουτισμένο ουράνιο.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υφιστάμενη ενημέρωση από την Αμερικάνικη πλευρά, τα προσφερόμενα άρματα δεν διαθέτουν θωράκιση απεμπλουτισμένου ουρανίου. Η ελληνική νομοθεσία εξάλλου, ορίζει ότι κατά την παραλαβή υλικού πραγματοποιείται έλεγχος εκπομπής ραδιενέργειας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη της δεν υλοποιείται η παραλαβή.

Τονίζεται ότι, η ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού, αποτελεί πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες και σε όλους τους τομείς.

Κάντε ένα σχόλιο