Στρατιωτική Σχολη ΕυελπίδωνΜετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Πάνος Μπεγλίτης πρέπει να διορθώσει τα σφάλματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν στην Ανώτατη Στρατιωτική Εκπαίδευση.  Η πολύπαθη Ανώτατη Στρατιωτική Εκπαίδευση πρέπει να παραμείνει ως αρμοδιότητα στον ΥΕΘΑ κ. Πάνο Μπεγλίτη και να μην υποβαθμιστεί με την εκχώρηση της στον ΥΦΕΘΑ κ. Κώστα Σπηλιόπουλο. Μέχρι σήμερα οι νομικοί σύμβουλοι του τ. ΑΝΥΕΘΑ Στρατιωτικοί Δικαστές κ. Δημήτρης Οικονόμου και κ. Οδυσσέας Καμπόλης απέδειξαν ότι γνωμοδοτούσαν με υψηλό επίπεδο επιστημοσύνης αλλά ορισμένες φορές οι απόψεις τους δεν γινόταν αποδεκτές από τον ΥΕΘΑ (κακώς κατά τη γνώμη μας αφού γνωρίζουμε τις υποθέσεις αυτές καλά). Περιμένουμε τώρα από τη θέση του ΥΕΘΑ ο κ. Πάνος Μπεγλίτης (και οι νομικοί του σύμβουλοι) να τιμήσουν τις υπογραφές και τις απόψεις τους για τις διαδικασίες και τις λειτουργίες των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και να μην ξεχάσουν ότι ««ΑΡΧΗ άνδρα δείκνυσι»».

Κάντε ένα σχόλιο