Στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος τοποθετήσεων – μεταθέσεων των στρατευσίμων του Σ.Ξ και με γνώμονα την αντιμετώπιση με δικαιοσύνη όσων υπηρετούν την θητεία τους σε εξαιρετικά δυσμενείς Μονάδες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης αποφάσισε τα παρακάτω μέτρα:

α. Οι υπηρετούντες στη Μεγίστη, Τήλο, Νίσυρο, Σύμη, Σαμοθράκη θεμελιώνουν δικαίωμα μεταθέσεως με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, από την οποία οι 2 μήνες να είναι χρόνος υπηρέτησης σε Μονάδα επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

β. Εφαρμογή από τους υπηρετούντες με τη 2011 Α’ ΕΣΣΟ.

γ. Μετά την εφαρμογή του μέτρου και την εξαγωγή συμπερασμάτων θα εξετασθεί η επέκταση αυτού και για τους υπηρετούντες σε άλλες δυσμενείς παραμεθόριες περιοχές.

δ. Θεσμοθέτηση δικαιώματος λήψης 2 ημερών τιμητικής άδειας σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια δυσκολίας για κάθε πλήρες δεκαπενθήμερο υπηρεσίας.

Κάντε ένα σχόλιο