Δείτε όλα τα στοιχεία για τη γεωγραφία των πυρηνικών αντιδραστήρων σε όλο τον πλανήτη. Εξαιρετικοί χάρτες και διαγράμματα από τη Φωνή της Αμερικής.

Κάντε ένα σχόλιο