Παρατηρώντας τις καταστροφές στη γύρω περιοχή αντιλαμβανόμαστε ότι η ισχύς της έκρηξης ήταν εξαιρετικά μεγάλης ισχύος. Παρατηρούμε το χαρακτηριστικό βύθισμα σε μεταλλικές κατασκευές ακόμη και στα αυτοκίνητα που υποδεικνύουν ότι το ωστικό κύμα ήταν ισχύος τουλάχιστον μερικών τόνων νιτρογλυκερίνης. Τέτοιες εικόνες βλέπουμε μόνο σε πυρηνικές εκρήξεις και η περίπτωση αποτελεί ένα από τα πιο απίστευτα στρατιωτικά ατυχήματα στην ιστορία. Έχουμε πολλές υποψίες για τα υλικά που υπήρχαν στο εσωτερικό των κοντέινερς, δήλωσε ο Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων στα ΜΜΕ και τόνισε ότι πρέπει άμεσα να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος των υλικών διότι δεν αποκλείονται οι τοξικές η ραδιενεργές ουσίες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου μια έκρηξη πυρηνικής βόμβας ισχύος ενός κιλοτόνου (ένα δέκατο περίπου της βόμβας της Χιροσίμα) δημιουργεί ένα κρατήρα διαμέτρου 60 μέτρων και βάθους 15 μέτρων.  Αν οι πληροφορίες των ΜΜΕ ευσταθούν περί 50 μέτρων διάμετρο στον κρατήρα που δημιουργήθηκε τότε αντιλαμβανόμαστε την ισχύ της έκρηξης. (Φυσικά οι υπολογισμοί αφορούν το ωστικό κύμα)

Κάντε ένα σχόλιο